POSLOVNI PARTNER
DRUŠTVO ZA REVIZIJU
AREAS doo

Kontakt Info

Adresa

CHRONOS d.o.o.
Društvo za ekonomske usluge i promet

Stjepana Radića br. 4.
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefoni i email

tel 032 44 27 50
fax 032 44 27 51

e-mail: info@chronoszenica.com

Usluge

image Djelatnost se može segmentirati na sljedeći način:
• Poslovno savjetovanje u fazi osnivanja društva
sa osnovnim ciljem otpočinjanja zdravog početka poslovanja, uz optimalnu kombinciju svih raspoloživih resursa – opreme, novčanih sredstava i ljudskih resursa.
• Knjigovodstvene i računovodstvene usluge
podrazumijevaju kompletno ili djelomično pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, u zavisnosti od potreba korisnika usluga.
Kompletan "paket" usluga znači organizovanje i vršenje kompletne financijsko – računovodstvene funkcije društva (knjigovodstvo, likvidatura, platni promet, računovodstvo, bilansiranje, personalno), a nepotpuni "paket" se odnosi na vršenje jednog ili više od navedenih segmenata.
• Financijsko savjetovanje
podrazumijeva savjetovanje u fazi kada pravnom ili fizičkom licu koeficijent likvidnosti i solventnosti nije zadovoljavajući, odnosno, kada treba novčana sredstva iz eksternih izvora. Pomoć se odnosi na izalaženje izvora finansiranja, obrade neophodne aplikacije i pripreme dokumentacije za financijsku instituciju koja odobrava financijska sredstva i praćenje utroška i povrata sredstava.
• Konsultantske usluge iz oblasti poreza i računovodstva
se primjenjuje kada društvo ima organizovanu računovodstvenu i druge neophodne funkcije u društvu, a neophodno je savjetovanje po pitanju poreza, računovodstva, pripreme za izradu godišnjeg obračuna i sl.
• Likvidacija pravnih i fizičkih lica
podrazumijeva organizovanje i vršenje procedure koja rezultira ispisom iz odgovarjućih registara (društava ili samostalnih privrednika)
• Revizija
U saradnji sa Društvom za reviziju AREAS doo Zenica vršimo konsultanstske usluge u procesu revizije društava.