viagra novelty bottle
Početna / Tag Archives: zaposlenik

Tag Archives: zaposlenik

Novi Zakon o radu – može li mu se suditi bez podzakonskih akata i Kolektivnih ugovora?

Novi Zakon je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 62/2015 od 12.08.2015. godine, sa stupanjem na snagu 20.08.2015. godine. Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova ...

Pročitaj »

Raskid radnog odnosa, boli li i koliko koga košta?

  Na raskid radnog odnosa se najčešće, onako sa strane i laički, gleda kao na prilično jednostavan proces. Međutim, akteri raskida su živa i interesna bića. Sa jedne strane je poslodavac, koji gubi uhodanog zaposlenika, koji treba da reorganizuje proces poslovanja, pronađe adekvatnu zamjenu, isplati otpremninu i ostale naknade na ...

Pročitaj »

Kako razviti produktivan odnos povjerenja i saradnje?

biznis

U praksi, međutim, atmosfera tržišne utakmice proteže se, više ili manje, i na ukupno poslovanje kompanije. Pritom tržišna pravila svaka kompanija mora primjenjivati, a unutrašnja može prilagođavati vlastitom interesu. Primjerice, odnos između sebe i svojih zaposlenika može razvijati u produktivan odnos povjerenja i saradnje, u odnos u kojem ona svoje zaposlenike ...

Pročitaj »