Početna / Novostipage 2

Novosti

Priručnik za poslodavce: Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Priručnik za poslodavce: Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Ovim priručnikom se objedinjavaju stručna objašnjenja iz radnog prava u oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa. Priručnik sadržava preko 60 pitanja sa odogovorima vezanih za situacije u slučaju zasnivanja ili prestanka radnog odnosa zajedno sa tumačenjima zakonskih propisa i uputama za njihovu primjenu. U priručniku su dati i primjeri modela ...

Pročitaj »

Seminar “Male tajne računovodstva”

Seminar “Male tajne računovodstva”

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ u Sarajevu u okviru programa općeg obrazovanja odraslih realizirao je besplatni dvodnevni seminar „Male tajne računovodstva“. „Male tajne računovodstva“ je prvi seminar iz oblasti računovodstva realiziran za članice Centra i sve druge zainteresirane osobe realiziran u saradnji sa Sanelom Agačević, certificiranom računovotkinjom i revizorkom. ...

Pročitaj »

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar

 REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na temu UGOVORI NASTAJANJE UGOVORA (ZAKLJUČIVANJE), REALIZACIJA I PROBLEMI  U  NJIHOVOM ISPUNJENJU, ANEKSI – NAPLATA I ARBITRAŽA   10. (četvrtak) 04. 2014. godine Hotel  HOLLYWOOD – ILIDŽA Početak: 09,30 Ugovori su danas osnova za bilo koju poslovnu aktivnost i iz tih razloga vrlo je važno, ...

Pročitaj »

ROKOVI ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA U 2014. GODINI

ROKOVI ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA U 2014. GODINI

Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike podnošenja poreznih prijava – pravna lica, poduzetnike i građane da su dužni u propisanim rokovima podnijeti porezne prijave za 2013. godinu. Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022) za 2013.godinu poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije ...

Pročitaj »

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2013. GODINE

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2013. GODINE

Kao i svake godine, tako i ove, u vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2013. godinu, Federalno ministarstvo finansija je objavilo Objašnjenje koje prenosimo u nastavku. Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. ...

Pročitaj »

OBAVIJEST CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA

OBAVIJEST CERTIFICIRANIM RAČUNOVOĐAMA

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH je objavljen sljedeći dokumenat, broj OB-1/1-2014  od 14.1.2014. godine. Ovjera finansijskih izvještaja za 2013. godinu potpisom i pečatom certificiranog računovođe sa važećom licencom – dozvolom za rad Članom 37. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine ...

Pročitaj »

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI: Šta predstavljaju i kome su potrebni?

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI: Šta predstavljaju i kome su potrebni?

Finansijski izvještaji su izvještaji, najčešće nađeni na godišnjem nivou, koji sadrže pet „podizvještaja“: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama u kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje. Neću ulaziti u (računovodstvene i porezne) detalje, samo ću reći da je cilj ove „radnje usaglašavanja“ da finansijski izvještaji ...

Pročitaj »
Prebaci na vrh