Početna / Prestanak poslovanja

Prestanak poslovanja

Ova usluga podrazumijeva organizovanje i vršenje procedure koja rezultira ispisom iz odgovarjućih registara (društava ili samostalnih privrednika).
Privremena ili trajna odjava samostalne radnje obuhvata sljedeće usluge: podnošenje potrebnih dokumenata nadležnoj općinskoj službi, zaključivanje poslovnih knjiga, podnošenje porezne prijave, odjava zaposlenika i vlasnika radnje, defiskalizacija i ispis iz registra UINO.
Likvidacija privrednog društva obuhvata sljedeće usluge: sastavljanje početnog likvidacionog bilansa, praćenje postupka likvidacije, vođenje poslovnih knjiga u postupku likvidacije, odjava zaposlenika i regulisanje njihovog radno-pravnog statusa, sastavljanje konačnog likvidacionog bilansa i ispis iz registra UINO.