viagra novelty bottle
Početna / Poslovne usluge / Revizija / Metodologija obavljanja revizije

Metodologija obavljanja revizije

Revizija finansijskih izvještaja predstavlja ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome, da li on istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultate poslovanja pravne osobe/lica, u skladu sa Medunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i drugim važećim Zakonima u Bosni i Hercegovini.

Revizija finansijskih izvještaja se obavlja u četiri faze:

I – prihvaćanje klijenta,

II – planiranje procesa revizije,

III – provođenje revizije (ispitivanje, dokazivanje i procjena), i

IV – izražavanje mišljenja.

Prva faza revizije je faza prihvaćanja klijenta, a podrazumijeva slijedeće postupke:

 • procjenu povijesti / biografije klijenta i razloga za reviziju,
 • komunikaciju sa prethodnim revizorom,
 • sagledavanje potreba za drugim profesionalcima, osim računovodstvene struke,
 • pripremu prijedloga ugovora o angažmanu za klijenta i potpis ugovora, i
 • izbor radnog osoblja koje ce izvršiti konkretni zadatak.

Planiranje revizije podrazumijeva izradu plana aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja

svakog klijenta pojedinačno.

Cilj faze planiranja revizije je da se odredi obim i tip dokaza, i ispitivanja koja su neophodna

da bi revizor stekao uvjerenje da ne postoje značajno pogrešne izjave u finansijskim

izvještajima klijenta.

Postupci koji se provode u ovoj fazi su:

 • dobiti informacije o poslovanju klijenta i privredne grane u kojoj klijent posluje,
 • istražiti podatke vezane za zakonodavstvo,
 • izvesti početne analitičke postupke,
 • izvesti postupke radi postizanja razumijevanja interne kontrole,
 • na osnovu dokaza procijeniti rizik i utvrditi značajnost i
 • pripremiti plan revizije.

Provođenje revizije podrazumijeva niz aktivnosti potrebnih za izražavanje revizijskog

mišljenja.

Cilj faze provođenja revizije je da se izvrše testiranja radi utvrdivanja dokaza koji podržavaju

internu kontrolu i istinitost i objektivnost finansijskih izvještaja.

Postupci koji se moraju provesti u okviru ove faze su: ispitivanje kontrola, provođenje

dokaznih testova transakcija, analitičkih postupaka i testova detalja salda, dobivanje pisanih

izjava uprave, konačno prikupljanje dokaza i traženje neevidentiranih obaveza.

Izražavanje mišljenja je posljednja faza revizije. Postupci koje je neophodno provesti, kako bi se odgovorilo postavljenom cilju, su sljedeći:

 • izvršiti ukupno opće ispitivanje,
 • izvesti postupke radi utvrđivanja naknadnih dogadaja,
 • izvršiti opće ispitivanje finansijskih izvještaja i drugih materijala i izvještaja,
 • izvesti zaključne postupke,
 • pripremiti bitna pitanja za partnere,
 • podnijeti preliminarni izvještaj upravnom odboru i
 • pripremiti izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja.

Cjelovi akt Pravilnik o metodologiji obavljanja revizije finansijskih izvještaja možete vidjeti ovdje.