learning

Lifelong Learning – cjeloživotno učenje i poboljšanje radnih vještina

Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad, što je pogrešno. U današnje vrijeme se sve češće pominje termin cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) i to ne samo u zemljama Evropske unije [...]

konsalting

Analiziranjem postojećih poslovnih problema omogućavate razvoj budućih poslova

Analiza poslovanja je potrebna u dva pravca: -          Analizirati prošlost (poslovanje prethodnih poslovnih godina) sa ciljem korištenja uočenih trendova u oblikovanju poslovnih planova i -          Analizirati budućnost pravljenjem različitih „varijanti“ poslovnih planova. Za obje analize je potrebna informacija – iz [...]

celo2

Kvalitetno računovodstvo je prava podrška poslovnom upravljanju

Veoma često se direktori, menadžeri, obrtnici zamaraju tražeći informacije kako su poslovali, zbrajajući i oduzimajući prihode, naplaćenu realizaciju, troškove, procjenjujući imovinu i sl. Mnogi od njih ne znaju da se informacije za upravljanje njihovim poslovanjem u dobrom dijelu nalaze upravo [...]

porezi

Minimizirajte svoj porezni rashod u skladu sa Zakonima

San svakog poduzetnika je ne platiti porez. To je normalna reakcija i to ne treba kriti. Još normalnija je činjenica da se porez, u određenim slučajevima, i ne mora platiti. Neplaćanje poreza, ili tačnije, nepostojanje obaveze da se porez plaća [...]

REVIZIJA

Revizija

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u pravnom licu, privrednom društvu i drugim organizacijama i institucijama. U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zatim [...]

 

Modul 3 – Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)“ je namijenjeno svim polaznicima koji su zainteresovani za savladavanje računovodstvenih pravila troškovnog računovodstva, proizvodnje i zaliha.

Cilj edukacije je da polaznici ovladaju osnovnim pravilima u sastavljanju, knjiženju i računovodstvenoj obradi dokumenata koji su vezani za trgovačku robu i proizvodnju, kao i da savladaju troškovno računovodstvo.

Read more »

Modul 4 – Finansijsko izvještavanje

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Finansijsko izvještavanje

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Finansijsko izvještavanje“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina u segmentu sačinjavanja finansijskih izvještaja.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti finansijskog izvještavanja nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.

Read more »

Modul 5 – Praktična primjena poreznih propisa

NIVO: Napredni     

NAZIV: Praktična primjena poreznih propisa

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Praktična primjena poreznih propisa“ je namijenjeno svim polaznicima koji su zainteresovani za savladavanje pravila funkcionisanja sistema direktnih poreza u FBiH i indirektnih poreza u BiH.

Cilj edukacije je da polaznici ovladaju osnovnim pravilima funkcionisanja poreznog sistema direktnih poreza u FBiH i indirektnih poreza u BiH nakon čega će moći samostalno donositi odluke u pogledu primjene poreznih propisa i sastavljanja poreznih prijava.

Read more »

Modul 6 – Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina za  vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike, sa posebnim naglaskom na vlasnike samostalnih radnji, ali i njihove računovođe.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva samostalnih pouzenika nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu.

Read more »

Cjenovnik

Cjenovnik modula obuke

Read more »