learning

Lifelong Learning – cjeloživotno učenje i poboljšanje radnih vještina

Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad, što je pogrešno. U današnje vrijeme se sve češće pominje termin cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) i to ne samo u zemljama Evropske unije [...]

konsalting

Analiziranjem postojećih poslovnih problema omogućavate razvoj budućih poslova

Analiza poslovanja je potrebna u dva pravca: -          Analizirati prošlost (poslovanje prethodnih poslovnih godina) sa ciljem korištenja uočenih trendova u oblikovanju poslovnih planova i -          Analizirati budućnost pravljenjem različitih „varijanti“ poslovnih planova. Za obje analize je potrebna informacija – iz [...]

celo2

Kvalitetno računovodstvo je prava podrška poslovnom upravljanju

Veoma često se direktori, menadžeri, obrtnici zamaraju tražeći informacije kako su poslovali, zbrajajući i oduzimajući prihode, naplaćenu realizaciju, troškove, procjenjujući imovinu i sl. Mnogi od njih ne znaju da se informacije za upravljanje njihovim poslovanjem u dobrom dijelu nalaze upravo [...]

porezi

Minimizirajte svoj porezni rashod u skladu sa Zakonima

San svakog poduzetnika je ne platiti porez. To je normalna reakcija i to ne treba kriti. Još normalnija je činjenica da se porez, u određenim slučajevima, i ne mora platiti. Neplaćanje poreza, ili tačnije, nepostojanje obaveze da se porez plaća [...]

REVIZIJA

Revizija

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u pravnom licu, privrednom društvu i drugim organizacijama i institucijama. U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zatim [...]

 

Obračun plaće koja je ugovorena poslije poreza na dohodak

Sa linka ispod

preuzmite obrazac za obračun plaće

koja je ugovorena poslije poreza na dohodak

OBRACUN PLACE KOJA JE UGOVORENA POSLIJE POREZA NA DOHODAK

Obračun Ugovora o djelu – porezi ugovoreni na teret primaoca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET PRIMAOCA

Obračun ugovorene najniže plaće

Sa linka ispod

preuzmite obrazac za obračun

ugovorene najniže plaće

OBRACUN UGOVORENE NAJNIZE PLAĆE

 

Obračun Ugovora o djelu – porezi ugovoreni na teret isplatioca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET ISPLATIOCA

Obračun Ugovora o autorskom djelu – porezi ugovoreni na teret primaoca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O AUTORSKOM DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET PRIMAOCA

Obračun Ugovora o autorskom djelu – porezi ugovoreni na teret isplatioca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O AUTORSKOM DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET ISPLATIOCA

Modul 1 – abc KNJIGOVODSTVO

NIVO: Početni        

NAZIV:  Osnove knjigovodstva – abc KNJIGOVODSTVO

  1. 1.    CILJ PREDMETA 

Modul „Osnove knjigovodstva“ je namijenjen svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja iz knjigovodstva: učenicima, studentima, zaposlenima, kao i onima koji imaju vlastiti biznis.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu.

Read more »

Modul 2 – Napredno RAČUNOVODSTVO

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Napredno računovodstvo – praktična primjena MRS i MSFI

1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Napredno računovodstvo“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje naprednih znanja i vještina iz oblasti računovodstva, kao i praktične primjene MRS i MSFI. To podrazumijeva praktično računovodstvo, primjenu MRS i MSFI, sastavljanje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva i omogućavanje polaznicima da razumiju MRS i MSFI, nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.

Ovaj modul podrazumijeva poznavanje osnova knjigovodstva.

Read more »