learning

Lifelong Learning – cjeloživotno učenje i poboljšanje radnih vještina

Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad, što je pogrešno. U današnje vrijeme se sve češće pominje termin cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) i to ne samo u zemljama Evropske unije [...]

konsalting

Analiziranjem postojećih poslovnih problema omogućavate razvoj budućih poslova

Analiza poslovanja je potrebna u dva pravca: -          Analizirati prošlost (poslovanje prethodnih poslovnih godina) sa ciljem korištenja uočenih trendova u oblikovanju poslovnih planova i -          Analizirati budućnost pravljenjem različitih „varijanti“ poslovnih planova. Za obje analize je potrebna informacija – iz [...]

celo2

Kvalitetno računovodstvo je prava podrška poslovnom upravljanju

Veoma često se direktori, menadžeri, obrtnici zamaraju tražeći informacije kako su poslovali, zbrajajući i oduzimajući prihode, naplaćenu realizaciju, troškove, procjenjujući imovinu i sl. Mnogi od njih ne znaju da se informacije za upravljanje njihovim poslovanjem u dobrom dijelu nalaze upravo [...]

porezi

Minimizirajte svoj porezni rashod u skladu sa Zakonima

San svakog poduzetnika je ne platiti porez. To je normalna reakcija i to ne treba kriti. Još normalnija je činjenica da se porez, u određenim slučajevima, i ne mora platiti. Neplaćanje poreza, ili tačnije, nepostojanje obaveze da se porez plaća [...]

REVIZIJA

Revizija

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u pravnom licu, privrednom društvu i drugim organizacijama i institucijama. U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zatim [...]

 

Propisi


DIREKTNI POREZI U FBiH:

       POREZ NA DOBIT

      POREZ NA DOHODAK

      DOPRINOSI

 

INDIREKTNI POREZI U BiH

       POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

      TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO

 

OBRASCI

      OBRASCI – PDV

      OBRASCI UZ ISPLATU PLAĆA I PLAĆANJE DOPRINOSA

      OBRASCI UZ GODIŠNJU PRIJAVU DOHOTKA PODUZETNIKA 

      OBRASCI ZA PRIJAVU POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

      OBRASCI – OSTALI

 

Linkovi

1.     Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH www.uino.gov.ba

2.     Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, www.pufbih.ba

3.     Пореска Управа Републике Српске, www.poreskaupravars.org

4.     Poreska uprava Brčko Distrikta, www.bdcentral.net/index.php/hr/poreska-uprava

5.     Federalno ministarstvo finansija, www.fmf.gov.ba

6.     Ministarstvo finansija Republike Srpske, www.vladars.net

7.     Direkcija za finansije Brčko Distrikta, www.bdcentral.net

8.     Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, www.komisija-rrbih.info

9.     Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH, http://www.srr-fbih.org

10.   Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, www.srrrs.org

11.   IFAC, Međunarodna federacija računovođa, www.ifac.org

12.   Europska komisija, www.ec.europa.eu

13.   IFRS Foundation,  www.ifrs.org

14.   Komisija za vrijednosne papire FBIH, www.komvp.gov.ba

15.   FEB doo Sarajevo, www.feb.ba

16.   Revicon doo Sarajevo, www.revicon.info

17.   Fircon doo Mostar, www.fircon.biz

18.   Finconsult doo Tuzla, www.finconsult.ba

19.  Central Bank of Bosnia and Herzegovina, www.cbbh.ba

Fotogalerija – abc KNJIGOVODSTVO

Prvi ciklus obuke „abc KNJIGOVODSTVO“ uspješno je završen u periodu februar – april.

S obzirom na pokazano interesovanje, pokrenut je drugi ciklus, koji će se održati u periodu maj – juni.

Djelić atmosfere sa obuke možete pogledati na fotografijama u nastavku.

Cincopa WordPress plugin

Lifelong Learning – cjeloživotno učenje i poboljšanje radnih vještina

learning

Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad, što je pogrešno.

U današnje vrijeme se sve češće pominje termin cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) i to ne samo u zemljama Evropske unije već i u našoj zemlji. Cjeloživotno učenje se definira kao aktivnost učenja tokom cijelog života, sa ciljem unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti.

Koncepcija cjeloživotnog učenja nastala je upravo iz razloga što se količina novog znanja svakim danom sve više povećava, dok postojeće znanje sve više i brže zastarijeva.

U kontekstu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini  cjeloživotno učenje, formalno, neformalno i informalno učenje se definišu na sljedeći način:

Cjeloživotno učenje podrazumijeva integraciju formalnog, neformalnog i informalnog učenja kako bi se stekle mogućnosti za stalno unapređenje kvaliteta življenja.

Formalno obrazovanje je učenje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se stiče u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim planovima i programima odobrenim od mjerodavnih obrazovnih vlasti.

Neformalno obrazovanje je organiziran proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku, kompanije, agencije i slično).

Informalno učenje je neplanirano učenje i sticanje znanja kroz svakodnevne aktivnosti.

Današnja tržišta radne snage zahtijevaju nova zanimanja i neprestano mijenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva. Nedostaci vještina i njihova neprilagođenost, u segmentu računovodstva i poslovanja uopće, mogu onemogućiti pojedinca da se zaposli.

Iz tog razloga je porebno tokom cijelog života pratiti i razvijati vlastite radne sposobnosti i vještine. 

Analiziranjem postojećih poslovnih problema omogućavate razvoj budućih poslova

konsalting

Analiza poslovanja je potrebna u dva pravca:

-          Analizirati prošlost (poslovanje prethodnih poslovnih godina) sa ciljem korištenja uočenih trendova u oblikovanju poslovnih planova i

-          Analizirati budućnost pravljenjem različitih „varijanti“ poslovnih planova.

Za obje analize je potrebna informacija – iz računovodstva, i informacija o – planiranim zakonskim (poreznim i dr.) promjenama. Na scenu (opet) nastupaju računovođe i konultanti koji će obezbijediti te informacije.

Analiza poslovanja može rezultirati dijagnosticiranjem određenog problema, što se konsultantskim uslugama, savjetima i praćenjem klijenta može prevazići, ili bar ublažiti negativni efekti uočenih problema. 

Kvalitetno računovodstvo je prava podrška poslovnom upravljanju

celo2

Veoma često se direktori, menadžeri, obrtnici zamaraju tražeći informacije kako su poslovali, zbrajajući i oduzimajući prihode, naplaćenu realizaciju, troškove, procjenjujući imovinu i sl.

Mnogi od njih ne znaju da se informacije za upravljanje njihovim poslovanjem u dobrom dijelu nalaze upravo u računovodstvenim evidencijama. Samo treba tražiti, odnosno, znati šta tražiti.

I pored toga, naravno, računovođa treba znati koje informacije i odakle može i treba dobiti.

Čini mi se da je „ključ“ u komunikaciji sa računovođom i znanju koje informacije prezentovati, jer, finansijski izvještaji se ne sačinjavaju samo za „državu“. Ona je samo jedan od mogućih korisnika, dok vlasnici kapitala imaju najviše interesa za prezeniranim informacijama.

Ne dozvolite da ono što plaćate za računovodstvene usluge bude za „nužno zlo“. Koristite i iskoristite podatke koje ono ima. 

Minimizirajte svoj porezni rashod u skladu sa Zakonima

porezi

San svakog poduzetnika je ne platiti porez. To je normalna reakcija i to ne treba kriti. Još normalnija je činjenica da se porez, u određenim slučajevima, i ne mora platiti.

Neplaćanje poreza, ili tačnije, nepostojanje obaveze da se porez plaća je ugrađeno u skoro svaki porezni propis i obično je vezano za politiku koju država provodi u smislu: stimulisanja izvoza, zaštite životnog standarda, zaštite socijalnog aspekta života građana, stimulisanja investiranja, stimulisanja zapošljavanja određenih kategorija zaposlenika i sl.

E sad, poenta i jeste u tome da se svaki porezni obveznik može (ako zna i hoće) naći u predviđenim oslobađanjima.

Na primjer, po trenutnim BH i FBiH indirektnim i indirektnim poreznim propisima, za izvoz dobara se ne plaća PDV (indirektni porez) i svaki izvozni koji u toku godine ostvari prihoda od izvoza više od 30% od ukupnog prihoda ne plaća ni porez na dobit (direktni porez).

Ako, pored toga, ima „sreće“ pa angažuje pripravnike koristeći neki od projekata Zavoda za zapošljavanje, država će mu refundirati plaćene doprinose.

Ovo su samo neki od primjera.

Ali, da bi ste ovo uspjeli, morate imati „dobrog“ računovođu koji će vas znati provesti kroz propise i usmjeriti ka ostvarenju sna – platiti što manje poreza, ali na legalan način. 

Revizija

REVIZIJA

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa u pravnom licu, privrednom društvu i drugim organizacijama i institucijama.

U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zatim zakonitost poslovanja, kao i ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sve u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS).

Zašto je potrebna revizija?

Pored zakonske obaveze, revizija je korisna u smislu povećavnja kredibiliteta finansijskih izvještaja korisnika, a istovremeno mu se ukazuje na nedostatke uočene tokom revizije i time omogućava njihovo otklanjanje.