ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home OSNOVE KNJIGOVODSTVA
PDF Ispis E-mail

CHRONOS za vas organizuje obuku

abc KNJIGOVODSTVO


abc KNJIGOVODSTVO je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja iz knjigovodstva: učenicima, studentima, zaposlenima, kao i onima koji imaju vlastiti biznis.
Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu. 

Program obuke se sastoji od sljedećih cjelina:

Uvod i upoznavanje sa osnovama računovodstva

 • šta je knjigovodstvo i računovodstvo?
 • kako se vodi knjigovodstvo samostalnih poduzetnika, preduzeća i drugih pravnih lica
 • koji su relevatni propisi koji regulišu oblast knjigovodstva i računovodstva

Osnove knjigovodstva - teoretski dio

 •  finansijsko knjigovodstvo, knjiženje poslovnih promjena po klasama: stalna sredstva, tekuća sredstva, kapital, obaveze, prihodi i rashodizalihe trgovačke robe i gotovih proizvoda, materijalno knjigovodstvo, zaduženje skladišta i prodavnice,
 • obavezan sadržaj i izrada kalkulacija, interni prenos zaliha, nivelacije, prodaja i razduženje zaliha sa skladišta i iz prodavnice
 • obračun i knjiženje poreza i doprinosa, obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu, obračun i knjiženje PDV-a, vođenje KUF i KIF PDV evidencije, priznavanje ulaznog PDV-a, sastavljanje i knjiženje PDV prijave 
 • blagajničko poslovanje, evidentiranje ulaza i izlaza novčanih sredstava u blagajni, dokumenti koji su obavezan prilog u blagajni, obračun naloga za službeni put
 • finansijski izvještaji, bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskom toku, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilješke uz finansijske izvještaje

Osnove knjigovodstva - praktični dio 

 • evidentiranje svih poslovnih promjena koje su rađene u teoretskom dijelu obuke u knjigovodstvenom softveru
 • Provjera stečenog znanja 
 • knjiženje osnovnih poslovnih promjena sve do obračuna poslovnog rezultata na primjeru konkretnog preduzeća i zajednička provjera znanja 

TRAJANJE OBUKE:

 • 8 sedmica / 16 dana po tri časa / ukupno 48 časova
 • Uvod i upoznavanje sa osnovama računovodstva – 3 časa (1 dan)
 • Osnove računovodstva, teoretski dio – 21 čas (7 dana)
 • Osnove računovodstva, praktični dio – 18 časova (6 dana)
 • Provjera stečenog znanja – 6 časova (2 dana)

PLANIRANI POČETAK obuke je februar, svaki utorak i četvrtak u periodu od 17,00 do 19,30.

VODITELJ OBUKE: Sanela Agačević, samostalni računovođa i ovlašteni revizor iz Zenice. 

POLAZNICIMA OBUKE OBEZBIJEĐENI:
 • Materijal za pisanje (bilježnica + olovka)
 • Priručnik „abc KNJIGOVODSTVO“
 • Prezentacije + zadaci sa rješenjima na stick-u

Po završetku obuke polaznici dobijaju CERTIFIKAT o uspješno završenoj obuci „abc KNJIGOVODSTVA“

CIJENA OBUKE: 450 KM 

PLAĆANJE: 2 rate:
 • prva rata 200 KM prije početka obuke
 • druga rata 250 KM po završetku teoretskog dijela
 • plaćanje se može izvršiti gotovinski ili na transakcijski račun:
 • Raiffeisenbank 1610550012490043
 • Intesasanpaolobank 1543002000270237

PRIJAVE možete izvršiti na adresi CHRONOS doo Zenica, Branilaca Bosne 2A, na telefon 032 442 750 ili mob 061 794 864
ili putem interneta na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Brojač posjeta

ABC KNJIGOVODSTVO

Facebook Like Box