Početna / Opšti podaci

Opšti podaci

CHRONOS Zenica je 16. 08. 2012. godine dobilo Licencu za obavljanje revizijskih poslova od  strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine, pa u lepezu svojih djelatnosti dodajemo i ovu.

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa, odnosno ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja pravnih lica, zakonitosti njihovog poslovanja, ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sve u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS).

Revizija se, pored toga, obavlja u skladu sa domaćim zakonskim propisima, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Ovlašteni revizor društva je Agačević Sanela.

Redovno obavljanje revizije finansijskih izvještaja je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 83/09). Prema tom zakonu obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji pravnih lica koja su svrstana u „velika“ i „srednja“, kao i finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira.

srednja preduzeća spadaju društva koja ispunjavaju najmanje dva od slijedeća tri uslova:

  • Prosječan broj zaposlenih u toku godine je od 50 do 250;
  • Prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi od 1.000.000,00 do 4.000.000,00 KM i
  • Ukupan godišnji prihod iznosi od 2.000.000,00 KM do 8.000.000,00 KM.

Privredno društvo se ubraja u srednja i ako prevazilazi maksimalnu vrijednost najviše JEDNE od tri kategorije.

Velika preduzeća su ona koja prelaze maksimume navedene u uslovima za srednja preduzeća u najmanje DVIJE od tri kategorije.

U velika preduzeća se ubrajaju i banke, mikro-kreditne organizacije, štedno-kreditne zadruge, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije.