KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO
Dobrodošli u Chronos >
Naziv Chronos potiče od grčke riječi "khronos" što znači vrijeme. Tokovi, ponuda i potražnja za informacijama u 21 vijeku zahtijevaju iznalaženje efikasnijeg načina za korištenje vremena – vašeg najdragocjenijeg resursa.
Chronos vam omogućava da imate što više sekundi, minuta i sati za uvećanje svog kapitala, da budete ono što trebate biti – menadžeri u svojoj firmi.

Za sve ostalo, rješenje potražite kod nas…

Više...
 
Poslovne knjige poduzetnika
Poslovne knjige poduzetnikaOBRTNICI I EVIDENCIJE

Obaveza vođenja poslovnih knjiga i evidencija za samostalne djelatnosti definisana je u više propisa, od kojih se mogu okarakterisati kao najbitniji:

1. Propisi o porezu na dohodak
    Zakon o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj 10/08)
    Pravilnik o primjeni poreza na dohodak („Službene novine FBiH“, broj   /08)
2. Propisi o obavljanju trgovine
    Zakon o trgovini („Službene novine FBiH“, br. 64/04 i 12/05)
    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige („Službene novine FBiH“,
    broj 28/06)
3. Zakon o obrtu („Službene novine FBiH“, br. 52/02, 29/03 i 11/05)
4. Ostali propisi koji uređuju poslovanje posebnih djelatnosti
Više...
 
Godišnje porezne prijave građana
Obavjest podnosenje poreskih prijava
GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE GRAĐANA 
 
Od 01.01.2009. godine u FBiH je na snazi Zakon o porezu na dohodak koji, između ostalog, obavezuje građane da na kraju svake poslovne godine prijave porez na dohodak.
Porezna uprava Federacije BiH je početkom februara ove godine na svojoj web stranici postavila obavještenje o obveznicima i rokovima podnošenja godišnjih poreznih prijava građana, koje možete naći na linku http://www.pufbih.ba/ba/info/novosti/item/371-rokovi-za-podnosenje-poreznih-prijava-u-2012-godini.

Dodatno pojašnjenje i sami obrasci prijave su takođe dostupni na pomenutoj web stranici. Obrazac za prijavu poreza na dohodak se zove Godišnja prijava poreza na dobodak (Obrazac GPD – 1051), a rok za prijavu je 31. mart 2012. godine.
Više...
 


Prva obuka abc KNJIGOVODSTVO sljedeće sedmice završava.
 
Nakon 48 časova rada, sa dodatna tri časa vježbe predispitnih zadataka, druženje prve grupe se bliži kraju.
Utorak je dan kada je planirana provjera znanja - test, nakon čega će se polaznicima koji pokažu zadovoljavajući nivo znanja dodijeliti CERTIFIKATI o uspješno završenoj obuci abc KNJIGOVODSTVO. 
Cilj edukacije je bio pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu. 

U toku dvomjesečnog rada obrađivali smo sljedeće cjeline:
  • koji relevatni propisi regulišu oblast knjigovodstva i računovodstva;
  • finansijsko knjigovodstvo, knjiženje poslovnih promjena na stalnim i tekućim sredstvima, obavezama, prihodima, rashodima, zalihama trgovačke robe i gotovih proizvoda; 
  • izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija, prodaja i razduženje zaliha sa skladišta i iz prodavnice, obračun realizovanog RUC-a;
  • obračun i knjiženje plaća, poreza i doprinosa, ugovora o djelu, obračun i knjiženje PDV-a, vođenje KUF i KIF PDV evidencije; 
  • blagajničko poslovanje, obračun naloga za službeni put;
  • finansijski izvještaji, bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskom toku, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilješke uz finansijske izvještaje 
Joomla SEO by AceSEF