ja_mageia


NAJVAŽNIJE GRUPE KLIJENATA

  • Mala i srednja preduzeća
  • Udruženja građana
  • Samostalni privrednici
  • Fizička lica
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home KORISNI LINKOVI
Korisni linkovi
Prikazati # 
# Web Linkovi Klikova
1   Link   http://www.fmf.gov.ba
Federalno ministarstvo financija BiH
91
2   Link   http://www.pufbih.ba
Porezna uprava FBiH
105
3   Link   http://www.poreskaupravars.org
Poreska uprava RS
88
4   Link   www.uino.gov.ba
Uprava za indirektno / neizravno oporezivanje BiH
88
5   Link   http://www.fbihvlada.gov.ba
Vlada FBiH
86
6   Link   http://www.vladars.net
Vlada RS
84
7   Link   http://www.revicon.info
Revicon doo Sarajevo
96
8   Link   http://www.komvp.gov.ba
Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH
79
9   Link   http://www.khov-rs.org
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
102
10   Link   http://www.blberza.com
Banjalučka berza hartija od vrijednosti
74
11   Link   http://www.sase.ba
SARAJEVSKA BERZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
76
12   Link   http://www.rvp.ba
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH
88
13   Link   http://www.crhovrs.org/
Centralni registar hartija od vrijednosti
99
14   Link   http://www.cbbh.gov.ba
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
97
15   Link   http://www.iasb.com
International Accounting Standards Board
76
16   Link   http://www.srr-fbih.org
Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH
87
17   Link   http://www.srrrs.org
Savez računovođa i revizora RS
200
18   Link   http://www.bdcentral.net
Vlada Brčko distrikta BiH
116