ja_mageia


NAJVAŽNIJE GRUPE KLIJENATA

  • Mala i srednja preduzeća
  • Udruženja građana
  • Samostalni privrednici
  • Fizička lica
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home OSNOVE KNJIGOVODSTVA
PDF Ispis E-mail

CHRONOS za vas organizuje obuku

abc KNJIGOVODSTVO


abc KNJIGOVODSTVO je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja iz knjigovodstva: učenicima, studentima, zaposlenima,
kao i onima koji imaju vlastiti biznis.
Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu. 

Program obuke se sastoji od sljedećih cjelina:
Uvod i upoznavanje sa osnovama računovodstv
• šta je knjigovodstvo i računovodstvo?
• kako se vodi knjigovodstvo samostalnih poduzetnika, preduzeća i drugih pravnih lica
koji su relevatni propisi koji regulišu oblast knjigovodstva i računovodstva
Osnove knjigovodstva - teoretski dio
finansijsko knjigovodstvo, knjiženje poslovnih promjena po klasama: stalna sredstva, tekuća sredstva,
kapital, obaveze, prihodi i rashodi
zalihe trgovačke robe i gotovih proizvoda, materijalno knjigovodstvo, zaduženje skladišta i prodavnice,
obavezan sadržaj i izrada kalkulacija, interni prenos zaliha, nivelacije, prodaja i razduženje zaliha sa skladišta i iz prodavnice
obračun i knjiženje poreza i doprinosa, obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu,
obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu, obračun i knjiženje PDV-a, vođenje KUF i KIF PDV evidencije, priznavanje ulaznog PDV-a, sastavljanje i knjiženje PDV prijave 
blagajničko poslovanje, evidentiranje ulaza i izlaza novčanih sredstava u blagajni, dokumenti koji su obavezan prilog u blagajni,
obračun naloga za službeni put
finansijski izvještaji, bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskom toku, izvještaj o promjenama u kapitalu
i bilješke uz finansijske izvještaje
Osnove knjigovodstva - praktični dio 
• evidentiranje svih poslovnih promjena koje su rađene u teoretskom dijelu obuke u knjigovodstvenom softveru
Provjera stečenog znanja 
knjiženje osnovnih poslovnih promjena sve do obračuna poslovnog rezultata na primjeru konkretnog preduzeća
i zajednička provjera znanja 

TRAJANJE OBUKE: 8 sedmica / 16 dana po tri časa / ukupno 48 časova
                Uvod i upoznavanje sa osnovama računovodstva – 3 časa (1 dan)
Osnove računovodstva, teoretski dio – 21 čas (7 dana)
Osnove računovodstva, praktični dio – 18 časova (6 dana)
Provjera stečenog znanja – 6 časova (2 dana)

PLANIRANI POČETAK obuke je februar, svaki utorak i četvrtak u periodu od 17,00 do 19,30.

VODITELJ OBUKE: Sanela Agačević, samostalni računovođa i ovlašteni revizor iz Zenice. 

POLAZNICIMA OBUKE OBEZBIJEĐENI:
Materijal za pisanje (bilježnica + olovka)
Priručnik „abc KNJIGOVODSTVO“
Prezentacije + zadaci sa rješenjima na stick-u

Po završetku obuke polaznici dobijaju CERTIFIKAT o uspješno završenoj obuci „abc KNJIGOVODSTVA“

CIJENA OBUKE: 450 KM 

PLAĆANJE: 2 rate: prva rata 200 KM prije početka obuke
               druga rata 250 KM po završetku teoretskog dijela
plaćanje se može izvršiti gotovinski ili na transakcijski račun:
Raiffeisenbank 1610550012490043
Intesasanpaolobank 1543002000270237

PRIJAVE možete izvršiti na adresi CHRONOS doo Zenica, Branilaca Bosne 2A, na telefon 032 442 750 ili mob 061 794 864
ili putem interneta na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Poslovne usluge >

ABC KNJIGOVODSTVO