Početna / CHRONOS E-KNJIGA

CHRONOS E-KNJIGA

Veoma česta pitanja u praksi, a koja se tiču angažovanja fizičkih lica, odnose se upravo na Ugovor o djelu i Ugovor o autorskom djelu. Tu se takođe pojavljuje i pitanje Ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji, kao institut, postoji u skladu sa Zakonom o radu. Doduše, gledano sa poreznog aspekta, bar što se tiče Federacije BiH, postoje oprečna mišljenja, tumačenja, stajališta u smislu oporezivanja istog. Zbog toga se danas uglavnom pribjegava ili potpisivanju Ugovora o djelu ili Ugovora o autorskom djelu. Nerijetko se i ova dva načina angažmana fizičkih lica (u pogrešnom kontekstu) poistovjećuju i miješaju.
To su dva sasvim različita Ugovora, regulisana različitim propisima i oporeziva na veoma sličan, ali ipak (nešto) drugačiji način.

Ugovor o djelu i autorskom djelu

Veoma česta pitanja naših čitalaca se odnose upravo na odabir vrste djelatnosti, potrebnih dokumenata, mogućnosti obavljanja sezonske djelatnosti, ili bez posjedovanja poslovnog prostora, … Svo to smo nastojali, u najkraćim crtama, da pripremimo u ovoj e-knjizi. Vjerujemo da će inormacije biti korisne, kako početnicima, tako i poduzetnicima koji već vode mali biznis kao obrt.

snove registracije i poslovanja obrta

Osnove registracije i poslovanja obrta

Činjenica jeste da je danas u porastu trend osnivanja obrta, zbog lakšeg poslovanja, jednostavnijeg načina i postupka registracije, zatvaranja, pa i samih ukupnih troškova poslovanja. Međutim, s obzirom da je obrt ograničen sa brojem djelatnosti, direktnim uvozom i izvozom, kao i drugim aktivnostima, ipak se za određeni vid biznisa mora osnovati privredno društvo.

Ova e-knjiga se bavi upravo postupkom, troškovima i koracima za registraciju privrednog društva.

Kako osnovati privredno drustvo

Kako osnovati privredno društvo?!