Početna / Revizija

Category Archives: Revizija

Feed Subscription

Opšti podaci

CHRONOS Zenica je 16. 08. 2012. godine dobilo Licencu za obavljanje revizijskih poslova od  strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine, pa u lepezu svojih djelatnosti dodajemo i ovu. Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa, odnosno ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja ...

Pročitaj »

Metodologija obavljanja revizije

Revizija finansijskih izvještaja predstavlja ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome, da li on istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultate poslovanja pravne osobe/lica, u skladu sa Medunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i drugim važećim Zakonima u Bosni i Hercegovini. Revizija finansijskih izvještaja se obavlja u četiri ...

Pročitaj »

Revizijske usluge

CHRONOS pruža sljedeće usluge u području revizije i srodnih usluga: Revizija privrednih društava u skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim standardima revizije (revizija finansijskih izvještaja, revizija podudarnosti i revizija poslovanja); Revizija finansijskih izvještaja udruženja građana; Revizija projekata; Konsultantske usluge u području vođenja poslovnih knjiga i računovodstvenih usluga; Izrada Due Diligence; ...

Pročitaj »
Prebaci na vrh