Početna / Linkovi

Category Archives: Linkovi

Feed Subscription

Linkovi

1.     Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH,  www.uino.gov.ba 2.     Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, www.pufbih.ba 3.     Пореска Управа Републике Српске, www.poreskaupravars.org 4.     Poreska uprava Brčko Distrikta, www.bdcentral.net/index.php/hr/poreska-uprava 5.     Federalno ministarstvo finansija, www.fmf.gov.ba 6.     Ministarstvo finansija Republike Srpske, www.vladars.net 7.     Direkcija za finansije Brčko Distrikta, www.bdcentral.net 8.     Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, www.komisija-rrbih.info 9.     Savez računovođa, revizora i ...

Pročitaj »
Prebaci na vrh