Chronos Zenica » Novosti http://chronoszenica.com Ustrojavanje, organizovanje i vođenje knjigovodstva i računovodstva. Društvo se još bavi poslovnim savjetovanjem i edukacijom. Sun, 08 Dec 2013 22:12:00 +0000 bs-BA hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.7.1 Kako otkriti i spriječiti financijske prevare? /2013/10/kako-otkriti-i-sprijeciti-financijske-prevare/ /2013/10/kako-otkriti-i-sprijeciti-financijske-prevare/#comments Thu, 31 Oct 2013 21:58:46 +0000 /?p=1499 Naklada Mate priprema Seminar na temu – Kako otkriti i spriječiti financijske prijevare?
Datum i mjesto održavanja – 28.11.2013., Sarajevo.

Prijevara je namjerna radnja kojom jedan ili više pojedinaca uzrokuju štetu za subjekt s ciljem stjecanja osobnih koristi.
• Prijevare prema svjetskim statistikama uzrokuju gubitke za gospodarske subjekte u visini od 5% ukupnih prihoda. (ACFE, 2012)
• Prijevari su podložni svi poslovni subjekti, neovisno o veličini poduzeća, vrsti djelatnosti ili zemlji u kojoj posluju.
• Prijevari su posebno podložna mala poduzeća koja ne ulažu svoja sredstva u mjere sprječavanja prijevara.
• U vrijeme globalne financijske krize, subjekti su skloni lažirati svoje financijske izvještaje, a zaposlenici su skloniji počiniti prijevaru.
• Financijski pritisak može čak i lojalnog zaposlenika navesti na prijevaru.
• Najveći broj prijevara, prema svjetskim statistikama, počine zaposlenici u odjelima računovodstva, prodaje, pružanja usluga kupcima, te nabave (ACFE, 2012).
• Cilj revizije financijskih izvještaja nije otkrivanje prijevara.
• Prijevara je počinjena s namjerom da ostane skrivena.
Sve su to razlozi zbog kojih SVAKI poslovni subjekt mora implementirati mjere sprječavanja prijevara. To su također razlozi zbog kojih je potrebna edukacija o prijevarama za svakog zaposlenika i menadžera.
Cilj je ovog seminara stjecanje znanja u području otkrivanja i sprečavanja prijevara u poduzeću.
U okviru ovog seminara polaznici će se upoznati s vrstama prijevara, najčešćim uzrocima nastanka prijevara, nekim tipičnim karakteristikama počinitelja prijevara te znakovima upozorenja koji upućuju na postojanje prijevara.
Ovdje će se istražiti i najčešći načini otkrivanja prijevare, te uloge eksternih revizora u otkrivanju prijevara.
Također će se razmatrati odgovornosti menadžmenta, interne revizije i revizijskog odbora u sprečavanju i otkrivanju prijevara.

Način izvođenja seminara: Predavanja, diskusija, praktični primjeri i zadaci.

Koristi koje seminar pruža polaznicima:
Po završetku seminara, polaznici će moći:
• razlikovati
• razumjeti
• uvidjeti
• prepoznati prijevare

Kome je seminar namijenjem?

• menadžerima i izvršnim direktorima
• članovima revizijskih odbora
• voditeljima ljudskih potencijala
• internim i eksternim revizorima
• računovođama
• svima onima koji žele steći potrebna znanja o vrstama prijevara i efikasnosti pojedinih mjera
• sprječavanja i otkrivanja prijevara

Predavač:
Dr. sc. Ana Šafran doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Uloga revizije u otkrivanju prijevara kao pretpostavka stabilnosti tržišta kapitala”. Diplomirala je i magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
(PDS Računovodstvo, revizija i financije). Magistrirala je na temu „Utjecaj harmonizacije financijskog izvještavanja u Europskoj uniji na financijsko izvještavanje u Republici Hrvatskoj”. Za doktorski i magistarski rad zaprimila je nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Završila je InternationalFacultyDevelopment Program na IESE BusinessSchool u Barceloni – Sveučilište Navarra. Ovlašteni je interni revizor (specijalist za područje gospodarstva). Zaposlena je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, u nastavnom zvanju Profesora visoke škole, na Katedri za računovodstvo te predaje na kolegijima iz područja računovodstva i revizije. Voditeljica je Specijalističkog diplomskog stručnog studija MBA programa „Računovodstvo, revizija i porezi“ na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, te na istom predaje kolegije Revizija financijskih izvještaja i Otkrivanje financijskih prijevara.

Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih članaka iz područja financijskog izvještavanja i revizije, te je objavila knjigu Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji u izdanju nakladničke kuće MATE. Član je uredničkog odbora časopisa Business Systems ResearchJournal i član uredništva časopisa Računovodstvo danas.

Informacije i prijave:
Kotizacija za seminar iznosi 160 € + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, stručna literatura, certifikat
o usavršavanju, ručak i osvježenje.
Prijave se primaju do 26.11.2013.
Odobravamo popust „3 za 2“, za dvoje polaznika iz iste tvrtke, treći polaznik seminar prati GRATIS!
Broj polaznika je ograničen!
kontakt podaci:
Boško Njavro,
Naklada MATE d.o.o.
Tel/fax: +387(0) 36 885 057
Mob: +387(0) 63 472 847
naklada.mate@infoneum.com
www.naklada-mate.ba

]]>
/2013/10/kako-otkriti-i-sprijeciti-financijske-prevare/feed/ 0
Početak obuke Napredno računovodstvo /2013/09/pocetak-obuke-napredno-racunovodstvo/ /2013/09/pocetak-obuke-napredno-racunovodstvo/#comments Sun, 22 Sep 2013 17:00:07 +0000 /?p=1466 Obuka iz Naprednog računovodstva u Zenici počinje 03.10. u 17,30.

Drago mi je da ćemo se opet družiti ali i učiti, na istom mjestu – učinice BHM doo, Zgrada Izgradnje I sprat (Mokušnice).

Ovo je prvi put da radimo ovaj Modul, koji predstavlja svojevrsnu nadogradnju Basic Modula – abc KNJIGOVODSTVO.

Učit ćemo sljedeće:

- Računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije;
- Revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima;
- Računovodstvo zaliha: trgovačka roba, proizvodnja, obuhvat proizvodnih troškova, vođenje radnog naloga, proizvodne usluge;
- Vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima;
- Računovodstvo potraživanja i obaveza: otpis i procjena otpisa, porezno priznat otpis potraživanja, računovodstvo kredita;
- Rezervisanja: mjerenje, procjena i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izveštajima, porezno priznat trošak rezervisanja;
- Računovodstvo kapitala: raspored dobiti, pokriće gubitka, revalorizacione rezerve;
- Praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo i sastavljanje fin. izvještaja.

Cilj je naučiti kako računovodstvene metode (i politike) utiču na visinu poslovnog rezultata,dobiti ili gubitka, a samim tim i na visinu poreza na dobit. To (nadam se za sada) uglavnom interesuje naše vlasnike kapitala, direktore, menadžere … 

]]>
/2013/09/pocetak-obuke-napredno-racunovodstvo/feed/ 2
ONLINE EDUKACIJA POČINJE U SEPTEMBRU /2013/08/online-edukacija-pocinje-u-septembru/ /2013/08/online-edukacija-pocinje-u-septembru/#comments Tue, 06 Aug 2013 19:40:34 +0000 /?p=1410 Odlučili smo se da pokrenemo Online edukaciju ili e-learning, kako god volite.
Da li smo pogriješili sa tom odlukom?
Koliko je BiH „zrela“ za online edukaciju?
Vidjećemo. Mi se nadamo da smo napravili dobar potez, i da ćemo mnogima, a pri tome mislim prvenstveno na mlađe generacije, olakšati učenje.

Ko voli „učioničku“ edukaciju, nju nastavljamo raditi redovno, u okviru projekta abc KNJIGOVODSTVO. I ova edukacija je dio projekta abc KNJIGOVODSTVO, a njen nosilac i organizator je CHRONOS doo Zenica.

U tu svrhu radimo novu web stranicu, a za sada možete vidjeti samo najavnu – www.chronosedukacija.com.

Kada počinjemo?

Planirani početak je septembar. Sve zavisi od tempa rada, pripreme video i pisanih materijala, strpljenja i želje. U svakom slučaju, jesen će biti u znaku početaka online edukacije, za koju mi se čini da smo prvi u BiH  koji to rade na ovakav način (a vidjećete kakav je to način).

Koje obuke će se nuditi (za početak)?

 • abc KNJIGOVODSTVO

Ovu edukaciju mogu pohađati svi koji žele naučiti osnove knjigovodstva. Bez obzira žele li taj posao raditi u vlastitoj firmi, ili nadograditi znanje sa fakulteta, ili pak pokušati prekvalifikovati se. Možete ovu edukaciju upisati i iz čiste radoznalosti – možda vam se svidi. U osnovi, namijenjena je svima koji su zainteresovani za sticanje osnovnih znanja iz knjigovodstva.

 • Napredno računovodstvo

Ovaj Modul predstavlja svojevrsnu nadogradnju basic Modula – abc KNJIGOVODSTVO. Dopalo vam se knjigovodstvo, želite više naučiti, treba vam više znanja, poslodavac od vas zahtijeva odgovore na kompleksna pitanja – rješenje je u ovom modulu. On nije koncipiran na „priči o Međunarodnim računovodstvenim standardima“, već na praktičnom računovodstvu i korištenju dopuštenih računovodstvenih metoda i tehnika u radu. I ono što je najbitnije – ovaj Modul se fkusira na efekte primjene određenih računovodstvenih metoda i tehnika na visinu poslovnog rezultatat i visinu poreza na dobit.

 • Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike

Modul „Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike“ je namijenjen svima koji su zainteresovani za sticanje znanja i vještina za vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike, knjigovođama i vlasnicima samostalnih radnji.

S obzirom na jednostavnost knjigovodstva samostalnih poduzetnika, obaveze primjene prostog knjigovodstva i vođenja poslovnih knjiga po principu blagajne, ovaj modul se može na veoma jednostavan i, recimo na lak način, naučiti.

 • Administrativno – finansijski asistent

Cilj ove obuke je naučiti polaznike obuke da savladaju osnovne administrativne i finansijske poslove u preduzeću, i da nakon stečenih znanja i vještina mogu brže i efikasnije obavljati poslove.

Obuka za administrativno – finansijskog asistenta je uokvirila tri segmenta: administrativne, finansijske i poslove marketinga, u nivou i obimu koje uobičajeno treba za jedno takvo radno mjesto. Svako preduzeće, organizacija ili institucija ima određeni broj zaposlenika koji „pokrivaju“ upravo ove segmente, ali koji nemaju dovoljno vještina da ih kvalitetno i uspješno spoje.

Ovu obuku je CHRONOS doo Zenica kao pilot projekat učionički održala u junu mjesecu ove godine, u okviru projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ u suradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

 • BILLANS E-LEARNING

Obuku za kompletno administriranje i vodjenje evidentiranje svih poslovnih procesa jednog preduzeća, od robno materijalnog poslovanja, proizvodnje, finansijske operative, osnovnih sredstava, PDV obračuna, pa do obračuna plata i drugih ličnih primanja.
Obuka je namjenjena nezaposlenima, studentima, uposlenima i svima koji žele da povećaju konkurentnost na tržištu rada.
Standardno obrazovanje ili edukacija, barem kod nas, uglavnom funkcionira tako da profesor predaje, vi radite domaće zadatke i seminare, on/ona ih kasnije pregleda  i ocjenjuje. Na fakultetu također imate predavanja i polažete kolokvije i ispite. Učenje je postalo naporno ili je gradivo dosadno i/ili niste motivirani. No, došla su nova vremena –  s inovativnijom i drugačijom metodologijom, aktivnijim i interaktivnijim načinima podučavanja.
Koncept obuke je sljedeći: nakon registracije korisnici će dobiti user name i lozinku za pristup pisanim i video materijalima za učenje. Uz svaki od modula pripremili smo i konkretne zadatke sa rješenjima za testiranje usvojenog znanja.
Najmanje jednom sedmično, u dogovorenim terminima, putem webinara korisnici će imati mogučnost konsultacija u direktnom kontaktu sa predavačima.
Pored navedenog, svaki polaznik obuke za Billans e-računovodstvo će imati mogučnost korištenja GOLD licence Billans-a 6 mjeseci nakon završetka obuke.

Ovo su „početne obuke“. Kasnije svakakoide nadogradnja istih, a vi ste ti od kojih očekujemo sugestije.

Kakav je koncept obuke?

Korak 1 – Prijava na obuku i plaćanje
Korak 2 – Dobijanje registracijske šifre za pristup video, printanim i drugim materijalima
Korak 3 – Učenje dostupnih materijala po segmentima / tematskim cjelinama
Korak 4 – Konsultacije sa predavačem, po dogovoru i prema unaprijed utvrđenom rasporedu
Korak 4 – Pristupanje predispitnom testu
Korak 5 – Pristupanje ispitnom testu (nakon što predavač odobri, tj. nakon položenog predispitnog testa)

Koliko će trajati online edukacija?

Nakon registracije i dobijanja pristupne šifre za pregled materijala i video prezentacija svaki polaznik ima na raspolaganju jedan do dva mjeseca rada, učenja, online konsultacija sa predavačem i testiranja znanja, sve zavisi od modula koji se obrađuje.
Konsultacije sa predavačem će biti moguće putem mejla, forme „pitanja i odgovori“ na web stranici i webinara.

Kako će se pristupati ispitu?

Polaznik online radi probni test nakon kojeg predavač procjenjuje njegovu sposobnost da pristupi konačnoj provjeri znanja.
Kada polaznik uspješno uradi probni test, online pristupa konačnom testiranju. Testovi će se raditi na programu e-računovodstvo firme Billans.

Leaderboard2 728x210 DS 2

 

]]>
/2013/08/online-edukacija-pocinje-u-septembru/feed/ 6
Pitali smo korisnike naših obuka za mišljenje. Rekli su … II dio /2013/07/pitali-smo-korisnike-nasih-obuka-za-misljenje-rekli-su-ii-dio/ /2013/07/pitali-smo-korisnike-nasih-obuka-za-misljenje-rekli-su-ii-dio/#comments Tue, 09 Jul 2013 13:28:19 +0000 /?p=1296 Prošli put smo predstavili osvrte, mišljenja i sugestije dvije polaznice naših obuka, Hurije Duraković i Elvire Oglečevac.

Sada predstavljamo rezultate našeg „mini intervjua“ sa druga dva polaznika, Davorom Stankovićem i Dženitom Lončarević – Gliha.

Na pitanje da li su do sada pohađali slične obuke, Davor je rekao da nije iz ove oblasti, jer nije pronašao adekvatan kurs koji bi mu pružio praktično i konkretno znanje. Dženiti je takođe ovo bio prvi susret sa obukom ovog tipa.

Što se tiče utisaka sa obuke, Davor kaže: „Trudio sam se da pronađem neku konkretnu zamjerku, ali u tome nisam uspio. Sjajna atmosfera, obuka bazirana na primjerima iz prakse, rad na zadacima sa kojima se računovođa svakodnevno susreće, bez suhoparne i dosadne teorije. Ukoliko postoji interesovanje za ovom oblašću, ova obuka je jedini mogući izbor.“
Dženita ističe da je bilo intenzivno i korisno, i posebno je zadovoljna što uz teoriju paraleno idu i praktični primjeri.

O predavačima i predavanjima, načinu prezentacije i prenošenja znanja, Davor ističe da predavači zaslužuju samo pohvale. Veliko znanje koje posjeduju nesebično dijele sa studentima, dostupni da u svakom trenutku odgovore na vaša pitanja, otklone dileme, riješe sve nejasnoće. Njihovo zalaganje se može primjetiti u svakom trenutku predavanja i ne ustručavaju se izaći iz zacrtanog okvira obuke i zajednički analizirati problem na koji je, neko od studenata, naišao u praksi.
Za Dženitu je jako bitno da su predavači bili odlično pripremljeni, otvoreni za pitanja i cijelo vrijeme (on-line) dostupni.

Na pitanje u kom pravcu bi trebao ići razvoj naših obuka, Davor je naglasio razvoj novih modula i implementaciju e-learning rješenja. Umjesto poklona, 7 dana prakse uz računovođu na „terenu“ bi, možda, bila bolja nagrada, naročito za one studente koji ne obavljaju iste, ili slične poslove. Takođe, sugestija je da je potrebno više vježbati knjiženje u dostupnom software-u.

Dženita je, takođe, imala istu sugestiju – više korištenja programa e-računovodstvo koji je kao podrška ustupila firma Billans doo Sarajevo.

O online edukaciji koju planiramo uvesti Davor kaže da je to najbolja forma za cjeloživotno učenje. Apsolutna kontrola vremena, niže cijene kurseva i materijali dostupni u svakom trenutku. Ne može se desiti da nešto važno nismo zapisali, ili čuli, a ni poslovne obaveze nas ne mogu spriječiti da odslušamo cjelokupna predavanja.
Dženita je, takođe, mišljenja da uvođenje online edukacije može biti samo napredak.

 

Leaderboard2 728x210 DS 2

 

]]>
/2013/07/pitali-smo-korisnike-nasih-obuka-za-misljenje-rekli-su-ii-dio/feed/ 0
Pitali smo korisnike naših obuka za mišljenje. Rekli su … I dio /2013/06/pitali-smo-korisnike-nasih-obuka-za-misljenje-rekli-su/ /2013/06/pitali-smo-korisnike-nasih-obuka-za-misljenje-rekli-su/#comments Wed, 26 Jun 2013 10:55:11 +0000 /?p=1262 Pitala sam polaznike naših edukacija abc KNJIGOVODSTVO da nam otkriju svoje utiske, daju komentare, pozitivne i negativne, da nas malo iskritikuju, pohvale i sugerišu promjene. Kreirala sam kratka pitanja, poslala mejlom i dobila nekolicinu odgovora. Za sada predstavljam utiske Elvire Oglečevac i Hurije Duraković iz Sarajeva.
Obje su zaposlene i obuka koju su prošle im je koristila u radu.

Na pitanje da li su do sada pohađali slične edukacije, obje su odgovorile da do ove obuke nisu imale priliku proći kroz slično iskustvo.

Utisci sa obuke?

Elvira je istaknula da je zadovoljna sa konceptom obuke i znanjem koje je stekla završivši Modul abc KNJIGOVODSTVO. Jako joj je bitna  ugodna radna atmosfera, kvalitetni predavači, opširan materijal, puno zadataka za vježbu, konsultacije, diskusije, razmjena mišljenja i druženje. Elvira planira nastaviti edukaciju na Modulu Napredno računovodstvo.
Hurija ima samo riječi hvale za cijeli tim predavača koji su učestvovali u realizaciji obuke. Predavači su stručni i iskusni u poslu koji obavljaju, odnosno u ulozi predavača, i uvijek su na raspolaganju učesnicima, potkovani su znanjem iz oblasti poslovanja i zakonske regulative.

Pravac u kojem bi htjeli da se razvijaju naše obuke?

Elvira je rekla da bi obuke ovog tipa trebale da za rezultat imaju osposobljene kadrove koji ce moći potpuno samostalno obavljati knjigovodstvene i računovodstvene djelatnosti, što znači da se svakako trebaju razvijati napredni Moduli nakon kojih bi polaznici zaokružili u potpunosti ovu oblast.
Hurija smatra da bi razvoj obuke trebao da bude usmjeren više na praktičan rad, to jest na praktično rješavanje konkretnog problema iz prakse.  Možda neki vid “prakse” u konkretnom preduzeću.

Razvoj online edukacije?

Elvira više voli „klasičan“ pristup i živu rije, dok se Hurija smatra da je online edukacija super stvar, iz razloga što se uštedi puno vremena i  što online edukaciji možemo da pristupimo iz vlastitog doma.

Nastavak predstavljanja utisaka drugih polaznika obuke slijedi u narednim “javljanjima” :-)

Pitala i odgovore obradila: Sanela Agačević

Leaderboard2 728x210 DS 2

]]>
/2013/06/pitali-smo-korisnike-nasih-obuka-za-misljenje-rekli-su/feed/ 2
Nove obuke za jesen – prijavite se na vrijeme! /2013/06/nove-obuke-za-jesen-prijavite-se-na-vrijeme/ /2013/06/nove-obuke-za-jesen-prijavite-se-na-vrijeme/#comments Mon, 17 Jun 2013 10:30:21 +0000 /?p=1238 Na jesen, tačnije kraj septembra – početak oktobra, planiramo sa novim ciklusima obuke abc KNJIGOVODSTVO i Napredno računovodstvo. Zato – prijavite se.

Sve informacije u vezi sa programom, cijenama, dužinom trajanja ciklusa i dr. možete naći u meniju “Moduli”.

Naravno, ukoliko želite kontakt i detaljnije pojašnjenje, javite nam se na tel. 032/202-580  (obuka u Zenici), 033/210-714 (obuka u Sarajevu) i 035/631-111 (obuka u Tuzli).

 

]]>
/2013/06/nove-obuke-za-jesen-prijavite-se-na-vrijeme/feed/ 0
Obuka za administrativno – finansijskog asistenta /2013/06/obuka-za-administrativno-finansijskog-asistenta/ /2013/06/obuka-za-administrativno-finansijskog-asistenta/#comments Fri, 07 Jun 2013 10:40:26 +0000 /?p=1220 U suradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH na projektu „Podrška obrazovanju odraslih u BiH“ jučer, 06. juna, počela je obuka za „Administrativno – finansijskog asistenta“. Izvođači obuke su predstavnici CHRONOS doo Zenica.

Obuka za administrativno – finansijskog asistenta je uokvirila tri segmenta: administrativne, finansijske i poslove marketinga, u nivou i obimu koje uobičajeno treba za jedno takvo radno mjesto.

Svako preduzeće, organizacija ili institucija ima određeni broj zaposlenika koji upravo „pokrivaju“ ove segmente, ali koji nemaju dovoljno vještina da spoje sva troje.

Zbog toga program obuke obuhvata sljedeće oblasti: prijem i rukovođenje sa eksternim i internim dokumentima, vođenje elektronski Knjige ulaznih i Knjige izlaznih računa o naplaćenim i plaćenim računima, elektronska priprema mjesečnih izvještaja o prihodima i rashodima za upravu, elektronska priprema izvještaja o potraživanjima i obavezama po dospijeću /  ročnosti, bankarsko poslovanje i e-bankarstvo, prednosti e-bankarstva, poslovanje sa gotovim novcem, naplata i plaćanje u stranim sredstvima plaćanja – ograničenja, specifičnosti blagajničkog poslovanja nevladinih organizacija (neprofitnog sektora) spram profitnog, elektronska priprema izvještaja o kretanju gotovine u traženom periodu (cash flow), vođenje HR evidencije, prijava i odjava zaposlenika u i iz radnog odnosa (rokovi prijave, obrasci, prilozi uz prijavu), obračun plaća zaposlenika (porez na dohodak, doprinosi i druge naknade), obračun ostalih naknada (Ugovor o djelu, Ugovor o autorskom djelu), kontakti sa Poreznom upravom i drugim nadležnim institucijama putem interneta i korištenje interneta i društvenih mreža u unapređenju poslovanja.

Grupa koja pohađa prvi, „pilot ciklus“, je šarolika. Obuhvaćeni su zaposleni u privredi, neprofitne organizacije, institucije i obrtnici, sa ciljem da međusobno razmjene iskustva i da polaznici saznaju o specifičnostima drugačijeg oblika organizovanja i poslovanja. U grupi su takođe i nezaposlena lica sa evidencije Biroa sa zapošljavanje, a nadamo se da će im nova znanja i vještine pomoći u pronalaženju posla.

U nastavku su fotografije sa prvog dana obuke.

Obuka asistent 1 Obuka asistent 2 Obuka asistent 3 Obuka asistent 4 Obuka asistent 5 Obuka asistent 6 Obuka asistent 7 Obuka asistent 8 Obuka asistent 9 Obuka asistent 10 ]]>
/2013/06/obuka-za-administrativno-finansijskog-asistenta/feed/ 0
Završen februarski ciklus obuke abc KNJIGOVODSTVO /2013/04/bacup/ /2013/04/bacup/#comments Fri, 19 Apr 2013 11:44:38 +0000 /?p=1037 Nakon nešto više od dva mjeseca vrijednog rada u Zenici i Sarajevu, završen je februarski ciklus obuke.
Vrijedni polaznici su radili dva puta sedmično po tri školska časa, pa su radili i zadaće preko vikenda. Vježbalo se i na programu e-računovodstvo naše informatičke podrške Billans BH International doo Saraje

Uvijek na kraju obuke, kada svečano dijelimo Certifikate, pitamo polaznike o mišljenjima, utiscima, komentarima, sugestijama, kritikama, … Nema baš puno kritike, ali sugestija ima – i to da nastavimo ovako kao do sada. Ima interesovanja za napredni ciklus obuke, pa ćemo, kako smo obećali, a i planirali, početi i sa tih segmentom.

Najbolji su i nagrađeni. U Zenici je najbolji, odnosno najangažovaniji polaznik Bojan Obradović na poklon dobio Prestigio eBook Reader i polaznica Aida Pašalić – Uzunović popust 50% na napredni ciklus obuke.
U Sarajevu je najangažovanija polaznica Samra Musić na poklon dobila Tablet Anova, a polaznica Derviša Ramić takođe 50% popusta na napredni ciklus obuke.

U nastavku pogledajte fotografije sa podjele Certifikata u Zenici i Sarajevu.

IMG_1607 IMG_1606 IMG_1604 IMG_1603 IMG_1602 IMG_1601 IMG_1600 IMG_5787 IMG_5789 IMG_1598 IMG_1597 IMG_1596 IMG_1595 IMG_1609 IMG_5792 IMG_5790 IMG_5779 IMG_5781 IMG_5783 IMG_5784 IMG_5786 ]]>
/2013/04/bacup/feed/ 0
Fotografije sa obuke abc KNJIGOVODSTVO – februar 2013 /2013/02/fotografije-sa-obuke-abc-knjigovodstvo-februar-2013/ /2013/02/fotografije-sa-obuke-abc-knjigovodstvo-februar-2013/#comments Thu, 14 Feb 2013 20:36:12 +0000 /?p=813 U nastavku su fotografije sa februarskog ciklusa obuke abc KNJIGOVODSTVO u Zenici.

Imali smo posjetu predstavnika firme Billans BH International doo Sarajevo, čiji softver se koristi u Projektu ove obuke.

 

IMG_1543 IMG_1545 IMG_1546 IMG_1548 IMG_1549 IMG_1550 IMG_1551 IMG_1553 IMG_1555 IMG_1557 IMG_1558 IMG_1559 IMG_1561 IMG_1562 IMG_1564 IMG_1565 IMG_1567 IMG_1568 IMG_1570 IMG_1574 ]]>
/2013/02/fotografije-sa-obuke-abc-knjigovodstvo-februar-2013/feed/ 0
Januarski ciklus obuke – PRIJAVE U TOKU! /2013/01/januarski-ciklus-obuke-prijave-u-toku/ /2013/01/januarski-ciklus-obuke-prijave-u-toku/#comments Mon, 07 Jan 2013 14:30:44 +0000 /?p=745 Januar počinjemo sa novim ciklusima obuka: abc KNJIGOVODSTVO i Napredno RAČUNOVODSTVO. Početak je 29. januar, sa formiranjem grupe, zato PRIJAVITE SE!

Zašto pohađati obuke abc KNJIGOVODSTVO i Napredno RAČUNOVODSTVO?

 • Stičete praktično znanje,
 • Brže i bolje prilike za zaposlenje, sa stečenim znanjem na obuci,
 • Bolje razumijevanje računovodstva i finansijskih izvještaja,
 • Mogućnost praktičnog rada u program e-računovodstvo,
 • Mogućnost napredovanja sa stečenim znanjem.

Šta učimo?

abc KNJIGOVODSTVO je, u stvari, Modul 1 ili basic Modul kojim se polaznici žele uputiti u osnove knjigovodstva:

 • knjiženje poslovnih promjena po klasama,
 • zalihe trgovačke robe, gotovih proizvoda i materijalno knjigovodstvo,
 • obračun plaća, ugovora i knjiženje poreza i doprinosa,
 • vođenje KUF i KIF PDV evidencije, sastavljanje i knjiženje PDV prijave,
 • blagajničko poslovanje, obračun naloga za službeni put,
 • finansijski izvještaji,

Novo u 2013. godini je Modul 2 – Napredno RAČUNOVODSTVO. On predstavlja logičan nastavak Modula 1 – abc KNJIGOVODSTVO, a cjeline koje se obrađuju su:

 • računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije dugoročne imovine,
 • revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima,
 • računovodstvo zaliha, proizvodnja, vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima, r
 • računovodstvo potraživanja i obaveza, rezervisanja, računovodstvo kapitala,
 • praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo,
 • završna knjiženja, „zatvaranje“ konta prihoda i rashoda, izračun poslovnog rezultata i knjiženje poreza na dobit, sastavljanje finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa;

Detaljnije na www.abcknjigovodstvo.com, a prijave možete izvršiti na sljedećoj adresi:

CHRONOS doo

Branilaca Bosne 2A

Tel: 032/202-580

e-mail: chronos@bih.net.ba

www.chronoszenica.com

]]>
/2013/01/januarski-ciklus-obuke-prijave-u-toku/feed/ 0