Početna / Novosti / Primjeri pravilnika i Odluka

Primjeri pravilnika i Odluka

Pravilnik o računovodstvu

Zašto Pravilnik o računovodstvu? Prema članu 11. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09), pravna lica Pravilnikom o knjigovodstvu i računovodstvu uređuju organizaciju računovodstva, sa sljedećim sadržajem: interne računovodstvene kontrolne postupke, računovodstvene politike, utvrđivanje lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne ...

Pročitaj »

Pravilnik o računovodstvenim politikama

Zašto računovodstvene politike? Pravilnik o računovodstvenim politikama donosi uprava pravnog lica u momentu njegovog osnivanja, odnosno upisa u sudski registar. Prijedlog ove odluke i tumačenje računovodstvene regulative daje rukovodilac računovodstva, u saradnji sa rukovodiocima ostalih poslovnih funkcija u pravnom licu (u zavisnosti od djelatnosti pravnog lica). Donošenje i primjena računovodstvenih ...

Pročitaj »

Pravilnik o formiranju cijena

Zašto Pravilnik o formiranju cijena, kada je formiranje cijena slobodno? Ne znam, ni meni nije jasno! U uslovima slobodnog formiranja cijena pravna i fizička lica su dužna utvrditi pravila o načinu formiranja cijena i pridržavati se utvrđenog načina formiranja cijena. Formirane cijene su dužni istaknuti na vidnom i potrošaču dostupnom ...

Pročitaj »

Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva

Ukratko o finansijskom poslovanju Pod finansijskim poslovanjem se podrazumijeva finansiranje poslovanja, plaćanje i održavanje solventnosti. Prema Zakonu o finansijskom poslovanju, pravno lice je obavezno da osigura sredstva sa ciljem omogućavanja izvršavanja obaveza, u prvom redu po osnovu obavljanja registrovane djelatnosti, a potom iz drugih izvora, u skladu sa posebnim propisima. ...

Pročitaj »

Pravilnik o finansijskom poslovanju za neprofitne organizacije

Ovim pravilnikom se uređuje planiranje, raspolaganje i kontrola raspolaganja imovinom Udruženja, obavljanje platnog prometa, godišnji financijski planovi, projektni financijski planovi, izvještavanje i druga pitanja. Pravilnik o finansijskom poslovanju za neprofitne organizacije možete preuzeti na Pravilnik o finansijskom poslovanju za neprofitne organizacije

Pročitaj »