nude bart fucking
Početna / Blogpage 5

Blog

Dodatak uz PDV PRIJAVU – Obrazac D PDV

UINO

Uprava za indirektno / neizravno oporezivanje BiH je 09.04. objavila obavještenje o obavezi podnošenja posebnog, dodatnog obrasca D-PDV u slučajevima kada se u PDV prijavi iskaže veći ulazni PDV od izlaznog, tj. kada je polje 71 PDV prijave “negativno”. Dosadašnja praksa je bila pisanje obavještenja ili pojašnjenja (u slobodnoj formi) ...

Pročitaj »

Smisao poticaja za zapošljavanje? Ima li ga?

ID-100221512

Već neko vrijeme pratim poticaje za zapošljavanje koje za poslodavce „upriliči“ Federalni zavod za zapošljavanje nekoliko puta godišnje. Iskreno, nisam se baš ni do sada „proslavila“ na tim natjecanjima, ali sam uporna i ovaj post je pisan u prvom licu jednine. Početkom ove godine sam aplicirala na program „Prvo radno ...

Pročitaj »

Kako popuniti Godišnju prijavu poreza na dohodak?

Godisnja prijava poreza na dohodak

Za građane je bitno da znaju da je prijava poreza na dohodak njihova OBAVEZA, ali i PRAVO pomoću kojeg ostvaruju određene olakšice. U tom smislu treba razlikovati dvije grupe građana: prvi su oni građani koji MORAJU podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, a drugi su oni koji NE MORAJU, ali ...

Pročitaj »

Plaćanje u kešu, pardon – u gotovom novcu

No cash

Poslovanje u gotovom novcu, ili u kešu, ili “solarno” plaćanje, i kako ga već sve ne zovu, popularan je ne samo u BiH. Mnoge razvijene zemlje Zapada imaju, u određenim segmentima, prilično liberalna stajališa po pitanju poslovanja sa gotovim novcem. Neki čak kažu da je nekadašnji strogi sistem poslovanja gotovinom ...

Pročitaj »

Godišnje porezne prijave građana, bauk ili … ?

11TaxFiling

Danas se veoma često raspravlja o poreznoj utaji, evaziji poreza, ali i o poreznoj kulturi i moralu. Rasprave oko utaje poreza su češće, što je logično s obzirom na cjelokupnu socijalno – ekonomsku situaciju u zemlji. Međutim, podizanje nivoa porezne kulture i morala tema je kojom bi se trebalo više ...

Pročitaj »