Početna / Blogpage 4

Blog

PREGLED POREZNOG SISTEMA U BiH

PREGLED POREZNOG SISTEMA U BiH

Za početak, da pokušamo porez definisati? U najširem smislu može se reći da je porez instrument kojim država prikuplja sredstva potrebna za finansiranje državnih potreba (finansiranje državnog aparata, odgoja i obrazovanja, određenih socijalnih davanja, infrastrukturnih projekata, davanje poticaja i subvencija i sl.). Porezi su cijena javnih dobara kaje na razne ...

Pročitaj »

PRODAVNICA NA INTERNETU

PRODAVNICA NA INTERNETU

Kako kaskamo za mnogim „pametnim“ stvarima, tako kaskamo i za uvođenjem masovnije prodaje putem interneta. Nekako stidljivo se javljaju portali poput pik.ba, interliber.com  i drugi koji omogućavaju online prodaju. Jasno je da smo „so far away“ od nedostižnih eBay  i Amazon  portala, ali je sigurno da bi mogli puno bolje. ...

Pročitaj »

POREZ = 0 KM JE MOGUĆA MISIJA

POREZ = 0 KM JE MOGUĆA MISIJA

Može li se legalno neplaćati porez? Može. U stvari, sve se može kad se hoće (i zna, logično). Uobičajno je mišljenje da onaj ko ne plaća poreze nešto „muti“, vrda, izbjegava, neprikazuje prihod, ne vodi poslovne knjige itd. Ali, ne mora biti tako. Svaki poreski sistem, pa tako i naš ...

Pročitaj »

I KUPAC JE ČOVJEK, VOLI PAŽNJU :)

I KUPAC JE ČOVJEK, VOLI PAŽNJU :)

Zadržavanje kupaca odnosno klijenata treba da bude najvažniji dio vaše marketing strategije, jer uspješnost vašeg poslovanja na “duge staze”  temelji se na vjernim kupcima odnosno klijentima. Kupce najčešće gubite jer nisu zadovoljni kvalitetom usluge, koja u velikom mjeri znači i vaš odnos prema njima. Jedan od razloga odlaska vaših klijenata ...

Pročitaj »

MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA

MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA

Kod god pomislim na Bosnu i Hercegovinu, i pokušam onako „u glavi“ napraviti postavku funkcionisanja nekog sistema na nivou cijele države, redovno se spotaknem o entitete i distrikt (FBiH, RS i DB). Nemam ja ništa protiv uređenih entiteta i distrikta, i znam da bi bilo neuporedivo lakše živjeti život u ...

Pročitaj »

DNEVNICA – I PRAVO I OBAVEZA

DNEVNICA – I PRAVO I OBAVEZA

Od kako sam na web stranicu postavila kategoriju „korisne informacije“, a radi se o dnevnicama, toplom obroku, regresu, troškovima putovanja na posao i sa posla i sl., jedina pitanja koja dobijam su na temu dnevnica. Uglavnom pitaju zaposlenici, da li imaju pravo na dnevnicu, da li im poslodavac mora isplatiti ...

Pročitaj »

TURIZAM NAŠ NASUŠNI

Radna subota na poslu. Stigla pošta, 10-tak koverata koje otvaram, i negdje na petoj koverti pocrvenih. Opomena Turističke zajednice ZE-DO kantona o neplaćenoj članarini unazad dvije – tri godine. Pored opomene za neplaćeni (navodni) dug obavještavaju me da moram plaćati akontaciju svakog mjeseca, a ne čekati kraj godine pa da ...

Pročitaj »
Prebaci na vrh