Početna / Blogpage 2

Blog

Plaćanje u kešu, pardon – u gotovom novcu

Plaćanje u kešu, pardon – u gotovom novcu

Poslovanje u gotovom novcu, ili u kešu, ili “solarno” plaćanje, i kako ga već sve ne zovu, popularan je ne samo u BiH. Mnoge razvijene zemlje Zapada imaju, u određenim segmentima, prilično liberalna stajališa po pitanju poslovanja sa gotovim novcem. Neki čak kažu da je nekadašnji strogi sistem poslovanja gotovinom ...

Pročitaj »

Godišnje porezne prijave građana, bauk ili … ?

Godišnje porezne prijave građana, bauk ili … ?

Danas se veoma često raspravlja o poreznoj utaji, evaziji poreza, ali i o poreznoj kulturi i moralu. Rasprave oko utaje poreza su češće, što je logično s obzirom na cjelokupnu socijalno – ekonomsku situaciju u zemlji. Međutim, podizanje nivoa porezne kulture i morala tema je kojom bi se trebalo više ...

Pročitaj »

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI: Šta predstavljaju i kome su potrebni?

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI: Šta predstavljaju i kome su potrebni?

Finansijski izvještaji su izvještaji, najčešće nađeni na godišnjem nivou, koji sadrže pet „podizvještaja“: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama u kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje. Neću ulaziti u (računovodstvene i porezne) detalje, samo ću reći da je cilj ove „radnje usaglašavanja“ da finansijski izvještaji ...

Pročitaj »

PAY PAL I BANKE U BiH

PAY PAL I BANKE U BiH

Početkom novembra 2013. godine poslali smo upit SVIM komercijalnim bankama na području BiH, na e-mail adrese koje su dostupne na web stranici Centralne Banke BiH, odnosno web stranicama samih komercijalnih banaka, sa pitanjem procedure i mogućnosti da se na poslovnu / business karticu pravnog lica primaju uplate putem PayPal servisa. ...

Pročitaj »

PORESKE OLAKŠICE I(LI) ZAČKOLJICE

PORESKE OLAKŠICE I(LI) ZAČKOLJICE

Bliži se kraj godine i svakog s(a)vjesnog poreznog obveznika interesuje koliko će poreza na dobit / profit morati da plati. Poseban interes se, što je sasvim logično, usmjerava ka mogućnostima iznalaženja različitih oblika i načina neplaćanja poreza, koristeći tzv. poticaje, olakšice, porezna mirovanja i sl. U Federaciji BiH je već ...

Pročitaj »

INSPEKTORI HODAJU ILI MILICIJA TRENIRA STROGOĆU

INSPEKTORI HODAJU ILI MILICIJA TRENIRA STROGOĆU

Trenutno je „na snazi“ akcija inspektora najavljena kao „Pojačan inspekcijski nadzor u FBiH“ od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, a cijela vijest je objavljena (i najavljena!!!) u medijima neposredno pred početak „akcije“. Već je sedam dana prošlo od kako „inspektori hodaju“, kontrolišu, sankcionišu, zatvaraju objekte i straše narod. Sva ...

Pročitaj »
Prebaci na vrh