POSLOVNI PARTNER
DRUŠTVO ZA REVIZIJU
AREAS doo

Kontakt Info

Adresa

CHRONOS d.o.o.
Društvo za ekonomske usluge i promet

Stjepana Radića br. 4.
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefoni i email

tel 032 44 27 50
fax 032 44 27 51

e-mail: info@chronoszenica.com

 

Društvo za reviziju
A R E A S doo

 

Stjepana Radića br. 4. Zenica

tel: 00387 32 44 27 50 - fax: 00387 32 44 27 51

e- mail: info@chronoszenica.com