Početna / Featured / Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2014. godinu
greedy3

Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2014. godinu

U Bosni i Hercegovini ne manjka različitih oblika parafiskaliteta, članarina, naknada i sl. davanja koja odu određenim državnim institucijama, agencijama, … Najčešće znamo prihodovnu stranu “priče”, dok rashodovna ostaje nepoznanica.

Šta se sada promijenilo? Šta je novo?

U “Službenom glasniku BiH”, broj 29/14 od 15.4.2014. godine objavljena je Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, koja je stavila van snage Odluku o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 15/13).

Prema ovoj Odluci, članovi Komore su: privredno-pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova sa inostranstvom (iako nikada ne obavljaju poslove sa inostranstvom), banke, osiguravajuća društva i privredno – pravna lica iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te agencije u prometu) i građevinarstva, naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji ima privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, … ali su članovi Komore osnovani i upisani u sudski registar u 2014. godini oslobođeni plaćanja članarine.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu, naosnovu kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.
Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 20,00 KM mjesečno. 
Osnovica za obračun članarine Komori je realiziran ukupan uvoz ili bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini.

Privredno – pravno lice registrovano u BiH za obavljanje poslova sa inostranstvom koji ima realiziran vanjskotrgovinski promet plaća članarinu na vrijednost uvezene robe iskazane u carinskoj deklaraciji kvartalno u iznosu od 0,1% na ostvareni ukupan kvartalni uvoz, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine. Ukoliko privredno – pravno lice koje je registrovano za obavljanje poslova sa inostranstvom nema realiziran vanjskotrgovinski promet članarinu plaća u iznosu od 0,2% na bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.

Banke, osiguravajuća društva i privredno – pravna lica iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te agencije u prometu) i građevinarstva, naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, plaćaju članarinu u iznosu od 0,2% na bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.

Koji je to maksimalni iznos članarine Komori? On je limitiran na mjeseĉni iznos članarine na tri prosjeĉne neto plaće na nivou BiH iz prethodne godine (u ovom slučaju 2013. godine).

U nastavku je tekst nove Odluke. 

ODLUKA O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE  ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora).

Član 2.

Članovi Komore (u daljem tekstu: član Komore) su:
a) privredno-pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova sa inostranstvom;
b) banke, osiguravajuća društva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te agencije u prometu) i građevinarstva;
c) naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji ima privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore.
Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, temeljem kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.
Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 20,00 KM mjesečno.

Član 3.

Osnovica za obračun članarine Komori je realiziran ukupan uvoz ili bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini.

Član 4.

Član Komore iz člana 2. stav 1. pod a) ove Odluke koji ima realiziran vanjskotrgovinski promet plaća članarinu na vrijednost uvezene robe iskazane u carinskoj deklaraciji kvartalno u iznosu od 0,1% na ostvareni ukupan kvartalni uvoz, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.
Član Komore iz člana 2. stav 1. pod b) i c) ove Odluke plaća članarinu u iznosu od 0,2% na bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.
Član Komore iz člana 2. stav 1. pod a) ove Odluke koji nema realiziran vanjskotrgovinski promet, odnosno kojem se članarina ne može obračunati primjenom odredbi iz stava 1. ovog člana, plaća članarinu Komori primjenom odredbi stava 2. ovog člana.

Član 5.

Član Komore koji dio ukupnog prihoda ostvaruje po osnovu izvoza, obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za vrijednost izvezene robe, odnosno procenat ostvarenog ukupnog prihoda po osnovu izvoza za godinu za koju je obračunata osnovica za plaćanje članarine.
Umanjenje članarine iz prethodnog stava vrši se temeljem zahtjeva člana Komore i dostavljene dokumentacije.

Član 6.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Član 7.

Članovi Komore osnovani i upisani u sudski registar u 2014. godini oslobođeni su plaćanja članarine.

Član 8.

Generalni sekretar Komore je ovlašten da u cilju obračuna i naplate članarine, zaključi odgovarajuće ugovore sa nadležnim institucijama kojima se predaju finansijski izvještaji pravnih lica, odnosno putem kojih se vrše finansijske transakcije, te utvrdi način kontrole i uplate članarine.

Član 9.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj: VTK-1-342-5/13 od 18.02.2013. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 15/13, od 26.02.2013. godine; “Službene novine Federacije BiH”, broj 24/13, od 27.03.2013. godine, “Službeni glasnik RS”, broj 26/13, od 30.03.2013. godine, i “Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 6/13, od 29.03.2013. godine).

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku RS”, “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”, “Infokomu” i na web stranici Komore (www.komorabih.ba).

Izvor: „Službeni glasnik BiH“, broj 29/14 od 15.4.2014. godine

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

4 komentari

 1. Poštovana Sanela,

  Molim Vas, trebam da platim ovu članarinu. Bruto plata za prethodnu godinu je iznosila 25021,03 KM u totalu. Ako uzmem 0,2% to je 50 KM. Da li se ovo odnosi na godišnju članarinu, koja onda po ovom mora biti =20*12 = 240 KM ( Ne manja od 20 KM mjesecno)?

  Lijep pozdrav,
  Amela

  • Sanela

   20 KM je donja granica na mjesečnom nivou.
   Ako je Vaša “stvarno” obračunata članarina veća, konkretno iznosi 50 KM, onda toliko i plaćate, a ne 20 x 12 mjeseci.

 2. Poštovana,
  Danas sam dobila da platm ovu članarinu 60,00 KM, spadamo u grupu: privredno-pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova sa inostranstvom, gdje uopše ne uvozimo, 70% našeg prometa odnosi se na izvoz. Po čanu 5 ”…obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za vrijednost izvezene robe..” Da li se to odnosi i ako se plaća ovaj minimalni iznos? Ako je odg da, koja je to dokumentacija koja služi kao dokaz, da li možda potvrda o ostvarenom izvozu od UIO?

  Unaprijed se zahvaljujem :)

  • Sanela

   Iskrena da budem, neke odredbe pomenute Odluke nisu jasno definisane, stoga bi bilo jako neozbiljno sa moje strane da Vas navedem na pogrešno rješenje.
   Najbolje je da uputite dopis VTK o navedenom i vidite kako će se očitovati.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>