Početna / Featured / REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar
Seminar UGOVORI

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar

 REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na temu

UGOVORI

NASTAJANJE UGOVORA (ZAKLJUČIVANJE), REALIZACIJA I PROBLEMI  U  NJIHOVOM ISPUNJENJU, ANEKSI – NAPLATA I ARBITRAŽA

 

10. (četvrtak) 04. 2014. godine
Hotel  HOLLYWOOD – ILIDŽA
Početak: 09,30

Ugovori su danas osnova za bilo koju poslovnu aktivnost i iz tih razloga vrlo je važno, kako za privatni tako i za javni sektor, poznavanje pravne legislative, forme i oblika ugovora kako bi se zaštitili od eventualnih poslovnih gubitaka.

Najčešći, kada se javljaju određeni problemi (objektivne, tehničke ili subjektivne prirode) tokom realizacije poslovnih aktivnosti, ugovorne strane nastoje svoju poslovnu poziciju, zaštititi ili tu zaštitu opravdati potpisanim ugovorom. Ugovori su posebno važni za velike poslove kada je neophodno predvidjeti sve eventualne situacije u kojoj se mogu naći dvije ugovorne strane. Oni su jednako važni kako za pravnike tako i za ekonomste jer jedna mala greška/propust/previd može se na pozitivan ili negativan način reflektovati u uspjeh ugovorenog poslovnog poduhvata, odnosno međusobnh ugovornih subjekata.

Iz tih razloga opredjelili smo se da organizujemo jednodnevni seminar na ovu temu sa najeminentnijim predavačem iz ove obasti.

PROGRAM SEMINARA:

 • Zaključenje ugovora i problemi u (sudskoj) praksi koji se mogu javiti pri zaključenju ugovora
 • Zaključivanje ugovora u javnim nabavkama – prateći problemi u praksi kod potpisivanja i realizacije ugovora o javnim nabavkama
 • Sredstva obezbjeđenja ispunjenja ugovora, kao način lakše i brže naplate potraživanja – problemi koji se mogu javiti u praksi
 • Kako najlakše doći do naplate svog potraživanja između privrednih subjekata (domaćih i inostranih)
 • Mogućnost arbitražnog rješavanja sporova

PREDAVAČ:

 • Prof. dr. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu

SEMINAR JE NAMJENJEN:

 • pravnicima i ekonomistima u privatnim i javnim preduzećima,
 • pravnicima i ekonomistima koji se bave javnim nabavkama, i
 • drugim zaposlenicima u kreditim, komercijalnim i finansijskim institucijama

 TRAJANJE SEMINARA

U vremenu od 09,30 – 15,00 časova

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

 • 200,oo KM po jednom učesniku;
 • 180,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
 • 160,oo KM po osobi na pretplatnike časopisa „Pravni savjetnik“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara;
 • Materijal za praktičan rad;
 • Seminarski materijal: Obligaciono pravo  – prof. dr. Abedin Bikić
 • Ručak i osvježenje u pauzama;
 • Certifikat o odslušanom seminaru.

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijavu za seminar putem prijavnog obrasca:

DOWNLOAD

Tel:   + 387 33 21 45 82
Fax:  + 387 33 21 45 82
Mob: + 387 61 19 11 85
Mob: + 387 61 15 04 54

E-mail: rec.doo@bih.net.ba, fadilse@chronoszenica.com, rec@rec.ba

S poštovanjem!

REC DOO

Tabašnica br. 8/1

Sarajevo

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;