Početna / Featured / Način obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
Način obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

Način obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

U „Službenim novinama FBiH“ br. 92/13 objavljena je Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2014. godinu.

Pomenutom Odlukom definisane su nove stope za usmjeravanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, i to:

- 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,

- 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 103/13) propisan je način uplate obaveznog zdravstvenog osiguranja po novim stopama.
U tački 3. i 5. propisano je sljedeće:

… da će se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode PRIJE 01.01.2014. godine, BEZ OBZIRA NA DATUM IZVRŠENJA UPLATE, vršiti u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke (91% i 9%). Dok će se uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode NAKON 01.01.2014. godine, vršiti po novim stopama (89,8% i 10,2%).

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

5 komentari

 1. Poštovani

  čitao sam vaše odgovore koje ste davali na postavljena pitanja i mogu reći da ste kompetentni i upućeni u praktične poslove knjigovodstva, pa bi vam postavi pitanje u vezi promjene stopa za zdravstvo

  pitanje

  da li se stopa za zdravstveno osiguranje mijenja na obrascu 2001-A
  prije uvođenja novog obračuna odnosno raspodjele doprinosa za zdravstvo je bila 9 %

  da li to znači da bi sada trebala da bude 10,2 % i na obrascu 2001-A

  Unaprijed hvala

  Sejo

  • Sanela

   Da, u „Službenim novinama FBiH“ br. 92/13 objavljena je Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2014. godinu.
   Pomenutom Odlukom definisane su nove stope za usmjeravanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, i to:
   - 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,
   - 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
   To praktično znači da će i na obrascu Specifikacije 2001-A biti 10,2%.

 2. Poštovana Sanela,

  možete li mi reći da li se ove nove stope primjenjuju i na uplate doprinosa zdravst. osiguranja za ugovore o autorskom honoraru?

  Pozdrav
  Marina

  • Sanela

   Za Ugovore o djelu i Ugovore o autorskom djelu se primjenjuje stopa 6% za PIO i 4% za zdravstveno osiguranje.
   Doprinos za PIO se plaća jednim nalogom, a doprinos za zdravstveno osiguranje (tih 6%) se dijeli na 89,8% što se plaća na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa, a 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Odgovorite Marina Odustani

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prebaci na vrh