Archive for September 11th, 2013

Ugovor o autorskom djelu: kako, kada, koliko poreza i dr. pitanja …

ID-10024654Kada se kaže “autorsko djelo” zvuči nekako ozbiljno, veliko, … I jeste. Sva djela koja karakteriše kreativnost i stvaralaštvo jedne individue (ili više njih) mogu se smatrati autorskim djelom.

Ugovori o autorskom djelu su prisutni u poslovnom “životu”, manje u odnosu na Ugovore o djelu, ali ipak dovoljno da se i njima obrati posebna pažnja.

Read more »