Archive for May 7th, 2013

Poboljšanja u verziji Billans-a

BillansU novoj verziji za aplikaciju Billans su pripremljena brojna poboljšanja i inovativnosti. Ovaj put su realizovana poboljšanja koja se odražavaju na vizualizaciju same aplikacije a također poboljšavaju i funkcionalnost sistema.

Read more »