Archive for May 5th, 2013

PREGLED POREZNOG SISTEMA U BiH

images

Za početak, da pokušamo porez definisati?

U najširem smislu može se reći da je porez instrument kojim država prikuplja sredstva potrebna za finansiranje državnih potreba (finansiranje državnog aparata, odgoja i obrazovanja, određenih socijalnih davanja, infrastrukturnih projekata, davanje poticaja i subvencija i sl.).

Porezi su cijena javnih dobara kaje na razne načine koristimo, ali uvijek i obavezno putem državnih institucija. Građani i poduzetnici plaćanjem poreza osiguravaju sredstva za finansiranje određenih javih dobara (obrazovanje, zdravstvo, policija, itd.), ali ne stiču prava da u omjeru plaćenog poreza dobiju određenu vrstu usluge.

 

Read more »