Archive for May, 2013

RAČUNOVODSTVO, BIZNIS I INTERNET

peace_love_accounting_accountant_mousepad

Svaka profesija ima svoje karakteristike, pa tako i računovodstvo.
Uvriježeno je mišljenje da je računovodstvo dosadan posao. Jeste, ako ga radite na način da vam ne može pružiti više od monotonije beznačajnih brojeva, stavova duguje i potražuje, ili puke forme bilansa stanja i bilansa uspjeha.

Posljednji period sam pokušavala napraviti neku usporedbu karakteristika prosječne osobe koja se bavi računovodstvo sa drugim profesijama, i nekako mi je najinteresantnija usporedba sa ljudima koji se bave ili su vezani za marketing, u najširem smislu te riječi.

Kratke crtice o računovodstvu

U ovoj profesiji rade uglavnom žene, srednje do starije dobi. Rjeđe se za ovaj posao opredjeljuju muškarci jer je statičan, uglavnom vezan za kancelariju i zahtijeva preciznost. Muškarci (u prosjeku) vole dinamiku, kretanje, i nisu baš vični preciznosti i strpljivosti (čast izuzecima).

Prosječna dob ove profesije su neke srednje godine, međutim, u posljednje vrijeme primjećujem jedan lagani trend „podmlađivanja“, što me iskreno raduje.

Read more »

Poboljšanja u verziji Billans-a

BillansU novoj verziji za aplikaciju Billans su pripremljena brojna poboljšanja i inovativnosti. Ovaj put su realizovana poboljšanja koja se odražavaju na vizualizaciju same aplikacije a također poboljšavaju i funkcionalnost sistema.

Read more »

TURIZAM SA OVE I ONE STRANE

imagesJoš od prošle godine imam namjeru da napišem jedan tekst o turističkim ponudama mjesta na kojima sam bila, da napravim komparaciju sa domaćom turističkom ponudom, i da dam neke savjete iz vlastitog iskustva. I evo tek sada, nakon ovogodišnjeg putovanja, kada su impresije dovoljno nadošle, počeh kuckati.

Putovati autom

Još od 2009. godine, kada smo počeli praktikovati ovakav vid putovanja, idemo „u vlastitoj režiji“, odnosno svojim autom. Zaustavimo se gdje želimo, ostanemo koliko hoćemo, obilazimo šta nam se svidi. To su neke od dobrih strana putovanja „u vlastitoj režiji“. Ona druga strana je neizvjesnost i prepuštenost sebi, kada je kvar na vozilu, kada je nevrijeme, kada nas rezervisani smještaj neugodno „iznenadi“ i slično. Ali, uvijek kažem, ili se tješim, da je čar takvih putovanja upravo u njihovoj neizvjesnosti i nekom, recimo blažem obliku avanturizma.

Read more »

PREGLED POREZNOG SISTEMA U BiH

images

Za početak, da pokušamo porez definisati?

U najširem smislu može se reći da je porez instrument kojim država prikuplja sredstva potrebna za finansiranje državnih potreba (finansiranje državnog aparata, odgoja i obrazovanja, određenih socijalnih davanja, infrastrukturnih projekata, davanje poticaja i subvencija i sl.).

Porezi su cijena javnih dobara kaje na razne načine koristimo, ali uvijek i obavezno putem državnih institucija. Građani i poduzetnici plaćanjem poreza osiguravaju sredstva za finansiranje određenih javih dobara (obrazovanje, zdravstvo, policija, itd.), ali ne stiču prava da u omjeru plaćenog poreza dobiju određenu vrstu usluge.

 

Read more »

CHRONOS na Sajmu zapošljavanja u Zenici

DSCI1548

 

U Zenici je 24. aprila održan Sajam zapošljavanja, u organizaciji JU Služba za zapošljavanje ZE-DO Kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Jedan od osnovnih ciljeva održavanja Sajma je unapređenje saradnje između poslodavaca, nezaposlenih osoba i službi za zapošljavanje.

Na Sajmu je učestvovalo oko 50 poslodavaca sa područja ZE-DO Kantona, među kojima smo i mi. U nastavku je mala foto galerija.

Read more »