Archive for March, 2013

POREZ = 0 KM JE MOGUĆA MISIJA

Može li se legalno neplaćati porez?

Može. U stvari, sve se može kad se hoće

(i zna, logično).

postotak

Uobičajno je mišljenje da onaj ko ne plaća poreze nešto „muti“, vrda, izbjegava, neprikazuje prihod, ne vodi poslovne knjige itd. Ali, ne mora biti tako. Svaki poreski sistem, pa tako i naš (mada na njega često bacamo i drvlje i kamenje), daje mogućnosti za neplaćanje poreza. Nije baš da je izdašan u tome – ali ipak je donekle stimulativan. Te mogućnosti su date u vidu određenih olakšica, poticaja, umanjenja, kako god da ih nazovete. Međutim, treba poznavati propise da bi se znalo koje su to olakšice i, što je možda najbitnije, koji su (tačno) uslovi da bi se iste mogle koristiti. I jedna bitna napomena – važeće olakšice (da zaokružimo tim terminom) umanjuju poreznu osnovicu (ono na šta primjenjujemo stopu poreza), a ne poreznu obavezu. Bar što se tiče poreza na dobit. I još jedna napomena: olakšice o kojima se govori u ovom tekstu odnose se na pravna lica, a ne na poduzetnike, obrtnike i druge samostalne djelatnosti.

Jednostavnosti radi, odsustvo obaveze plaćanja poreza ću navoditi po vrstama poslovnih radnji i po određenim situacijama, a ne po vrstama poreza i propisima, i obuhvatiću Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt.

Read more »

I KUPAC JE ČOVJEK, VOLI PAŽNJU :)

kupacZadržavanje kupaca odnosno klijenata treba da bude najvažniji dio vaše marketing strategije, jer uspješnost vašeg poslovanja na “duge staze”  temelji se na vjernim kupcima odnosno klijentima. Kupce najčešće gubite jer nisu zadovoljni kvalitetom usluge, koja u velikom mjeri znači i vaš odnos prema njima.

Jedan od razloga odlaska vaših klijenata ili kupaca je svakako i vaša konkurencija koja je učinila sve da vaši kupci postanu njihovi. Ne može se reći da je bitniji vaš odnos prema kupcima od kvaliteta vašeg proizvoda ili usluge, ali je jako, jako bitan.

Read more »

Istraživanje – korištenje interneta

social-network-600x385

Već nekoliko posljednjih tekstova bilo je posvećeno prednostima koje donosi internet u poslovanju, načinima reklamiranja preduzeća, te korištenju društvenih mreža.

Na osnovu toga proveli smo anketu čiji je cilj bio istražiti koliko preduzeća koriste internet u poslovanju, na koji način reklamiraju svoje proizvode ili usluge, te koje društvene najčešće koriste.

Evo kako to izgleda:

 

Read more »

Poboljšanja u Billans-u

Billans

Poštovani korisnici Billans-a i potencijalni interesanti,
u ovoj kao i u prethodnim verzijama smo za Vas pripremili mnogobrojna poboljšanja, za koja se nadamo da će našim postojećim a i novim korisnicima olakšati i ubrzati svakodnevni rad. Kvartalne verzije koje izlaze s inovacijama i doradama su neosporan dokaz kontinuiranog rada stručnjaka na poboljšanju kvalitete aplikacije i redovnom praćenju zakonskih izmjena koje za vas, dragi korisnici, redovno ažuriramo.

Read more »

Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak

porezna_a

Od 01.01.2009. godine, znači već pune četiri godine, u FBiH je na snazi Zakon o porezu na dohodak.

On, između ostalog, obavezuje građane da na kraju svake poslovne godine prijave porez na dohodak.

Prošle godine sam na sličan tekst imala komentar u smislu: „Prije pet godina, kada nisam morao, ja sam ipak podnio poreznu prijavu. Sada, kada imam daleko manje prihoda, nisam podnio, pa me Porezna uprava upozorila na to.

 

 

Read more »

MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA

outsidebox

 

Kod god pomislim na Bosnu i Hercegovinu, i pokušam onako „u glavi“ napraviti postavku funkcionisanja nekog sistema na nivou cijele države, redovno se spotaknem o entitete i distrikt (FBiH, RS i DB).

Nemam ja ništa protiv uređenih entiteta i distrikta, i znam da bi bilo neuporedivo lakše živjeti život u BiH da su njene unutrašnje cjeline (entiteti, regije, područja, distrikti i kako god da se zovu) prijateljski raspoložene jedna prema drugoj. Međutim, nikako da se pomirim sa činjenicom da je ovo Balkan, i da se ne može očekivati više od pokazanog.

Read more »