Nove osnovice za obračun doprinosa za 2013. godinu

fotka za placeMinistarstvo finansija FBiH je i za 2013. godinu objavilo nove i veće osnovice za obračun doprinosa za posebno definisane kategorije obveznika. Napominjem da je ova Odluka važeća od 01.01.2013. godine.

Odluku u cjelosti dajemo u nastavku teksta.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar financija – federalni ministar finansija objavljuje

OSNOVICE

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA

ZA 2013. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/08, 9/10 i 44/11) koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga sukladno članku 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.388,00 KM – za slobodna zanimanja,

b) 820,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 442,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu sukladno članku 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 694,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 316,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 316,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 316,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz članka 6. točka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 316,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2012. godine je 1262,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: „Službene novine FBiH, br. 107/12“

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply