Računovodstvena agencija “po mojoj mjeri”

 

“Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari”, kaže jedna stara izreka koja se može primjeniti i na kupovinu usluga, o kojoj treba razmisliti prilikom odabira saradnika koji će se brinuti o ovom veoma bitnom dijelu vašeg poslovanja.

Bez obzira da li pokretali novi biznis, ili ste nezadovoljni saradnjom sa vašom sadašnjom računovodstvenom agencijom, ovo pitanje kad – tad „dođe na red“. Izbor računovodstvene agencije nije jednostavan zadatak, ponuda je bogata i daje mogućnost odabira: od onih koji obavljaju samo usluge vođenja poslovnih knjiga pa do onih koji nude i druge srodne usluge.

Ukoliko ne možete da odlučite koju agenciju odabrati, onu koja pruža samo knjigovodstvene i računovodstvene usluge ili onu koja pored toga pruža i mnoštvo dodatnih usluga, ukoliko vas zbunjuju razlike u cijenama, savjetujemo da se pažnja obrati na slijedeće:

 

 

  • Ozbiljnost i povjerenje

 

U smislu da to bude kvalitetna agencija koja maksimalno radi za svog klijenta, koja ima odgovore na skoro sva pitanja, koja daje savjete i kada se ne traže (jer zna da ih klijent treba). Treba izbjegavati one kojima je knjigovodstvo I računovodstvo honorarni posao ili usputna stanica. Povjerenje je također jako bitno. Treba izabrati saradnika koji je na vašoj strani i u kojeg ćete imati puno povjerenje. Novac dolazi i odlazi, a ljudskost i ljubaznost ostaju da se pamte.

 

  •  Stručnost i iskustvo

 

Ako se želi da posao koji se povjeri nekoj računovodstvenoj agenciji bude kvalitetno obavljen, potrebno je voditi računa da njihov tim zaposlenika ima visok nivo znanja i stručnosti. To podrazumjeva da se pored završenog obaveznog školovanja i formalnog obrazovanja zaposlenici stalno usavršavaju i proširuju svoje znanje, jer je to jedini način da ostanu u toku i prate promjene koje su bitne za poslovanje klijenata. Najbolje je birati agenciju koja se pored računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga bavi i drugim srodnim uslugama, jer može pružiti širi segment usluge i odgovoriti na specifične zahtjeve potrebne za uspješno poslovanje. Pored stručnosti i znanja treba voditi računa da budući saradnik ima iskustvo, što podrazumjeva određeni broj godina rada na poslovima iz ove oblasti.

 

  • Modernizovanost

 

Starije računovođe imaju iskustvo koje je jako bitno, ali rijetko žele da idu u korak s tehnologijom i prihvate modernije načine poslovanja. Danas, kada se živi ubrzano, kada vremena nikada nema dovoljno, jako je bitno da se svojom agencijom možete komunicirati putem interneta i da je ta agencija ažurna u kontaktu sa svojim klijentima. Kada već govorimo o modernom načinu poslovanja bitno je napomenuti da se vodi računa na kojem softveru radi potencijalni računovođa. Da li je taj softver licenciran u skladu sa aktuelnim propisima i da li ima sve alate koji omogućaju da po pozivu od strane poreskog inspektora može da sačini sve izvještaje i da ih na uvid.

 

  • Cijena

 

Cijene računovodstvenih usluga variraju i zavise od velikog broja faktora. Prvenstveno od djelatnosti, da li se radi o proizvodnom društvu, trgovini na veliko ili na malo, uslugama, da li se vrši uvoz ili izvoz dobara, da li je klijent u sitemu PDV-a, koliki broj zaposlenika ima, koliko dokumenata ima prosječno mjesečno i druge karakteristike koje se uobičajeno definišu cjenovnikom.

 

Ipak treba voditi računa da računovodstvena agencija ima cijene u skladu sa kvalitetom usluge koju pruža, ali i zahtjevima, potrebama i mogućnostima klijenta. Agencija koja posvećuje punu pažnju klijentu, informiše ga o svim zakonskim promjenama, pored računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga pruža i druge konsultantske usluge zasigurno ima veću „startnu“ cijenu u odnosu na agenciju koja se bazira na isključivo knjigovodstvo i računovodstvo. Za širi spektar usluga se ne može očekivati niska cijena, ali i ta cijena nije toliko visoka koliko će kvalitet usluge i posvećenost doprinijeti boljem poslovanju klijenta. Niska cijena ne mora značiti dobru ili lošu uslugu, ali izuzetno niska cijena ipak treba da probudi sumnju u kvalitet usluge.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply