Prvi ciklus obuke abc KNJIGOVODSTVO je uspješno završen

Prva obuka abc KNJIGOVODSTVO je završena 14. aprila.
Nakon 48 časova rada, sa dodatna tri časa vježbe predispitnih zadataka, druženje prve grupe se bliži kraju.
Utorak je dan kada je planirana provjera znanja – test, nakon čega će se polaznicima koji pokažu zadovoljavajući nivo znanja dodijeliti CERTIFIKATI o uspješno završenoj obuci abc KNJIGOVODSTVO.
Cilj edukacije je bio pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu.
U toku dvomjesečnog rada obrađivali smo sljedeće cjeline:
  • koji relevatni propisi regulišu oblast knjigovodstva i računovodstva;
  • finansijsko knjigovodstvo, knjiženje poslovnih promjena na stalnim i tekućim sredstvima, obavezama, prihodima, rashodima, zalihama trgovačke robe i gotovih proizvoda;
  • izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija, prodaja i razduženje zaliha sa skladišta i iz prodavnice, obračun realizovanog RUC-a;
  • obračun i knjiženje plaća, poreza i doprinosa, ugovora o djelu, obračun i knjiženje PDV-a, vođenje KUF i KIF PDV evidencije;
  • blagajničko poslovanje, obračun naloga za službeni put;
  • finansijski izvještaji, bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskom toku, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilješke uz finansijske izvještaje
Certifikati su dodijeljeni 12. aprila polaznicima koji su prisustvovali testu i koji su test uradili na minimalno 50% tačnosti.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply