Obuka abc KNJIGOVODSTVO

Prvi ciklus obuke abc KNJIGOVODSTVO uspješno je završen sredinom aprila.
S obzirom na pokazano interesovanje, pokrenut je drugi ciklus, koji počinje 10. maja u Zenici i 24. maja u Sarajevu.
Ovaj ciklus obuke se radi u suradnji sa partnerima: konsultantskom kućom FEB dd Sarajevo, Fintech doo i Billans doo Sarajevo,
uvođenjem i dodatnog termina obuke u Sarajevu i Tuzli.
Obuka u Zenici se vrši u učionicama firme BHM doo Zenica koje su opremljene računarima, što omogućava obuku interaktivnim
pristupom rješavanjem praktičnih zadataka na primjerima konkretnih poslovnih promjena.
Promjena u odnosu na prvi ciklus odnosi se i na korištenje računovodstvenog softvera e-računovodstvo.
Svaki polaznik obuke dobija pristupnu šifru programu, koju može koristiti i nakon časova, sa ciljem vježbanja i usavršavanja znanja.
Ovu podršku obezbjeđuje Billans doo Sarajevo.
Kome smo namijenili ovu obuku?
abc KNJIGOVODSTVO je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja
iz knjigovodstva: učenicima, studentima, zaposlenima, kao i onima koji imaju vlastiti biznis.
Program obuke se sastoji od sljedećih cjelina:

1. Uvod i upoznavanje sa osnovama računovodstva
• šta je knjigovodstvo i računovodstvo?
• koji su relevatni propisi koji regulišu oblast knjigovodstva i računovodstva

2. Osnove knjigovodstva – teoretski dio
• finansijsko knjigovodstvo, knjiženje poslovnih promjena po klasama: stalna sredstva, tekuća sredstva, kapital, obaveze, prihodi i rashodi
• zalihe trgovačke robe i gotovih proizvoda, materijalno knjigovodstvo, zaduženje skladišta i prodavnice, obavezan sadržaj i izrada kalkulacija, interni prenos zaliha, nivelacije, prodaja i razduženje zaliha sa skladišta i iz prodavnice
• obračun i knjiženje poreza i doprinosa, obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu, obračun i knjiženje PDV-a, vođenje KUF i KIF PDV evidencije, priznavanje ulaznog PDV-a, sastavljanje i knjiženje PDV prijave
• blagajničko poslovanje, evidentiranje ulaza i izlaza novčanih sredstava u blagajni, dokumenti koji su obavezan prilog u blagajni, obračun naloga za službeni put
• finansijski izvještaji, bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskom toku, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilješke uz finansijske izvještaje

3. Osnove knjigovodstva – praktični dio
• evidentiranje svih poslovnih promjena koje su rađene u teoretskom dijelu obuke u knjigovodstvenom softveru

4. Provjera stečenog znanja
• knjiženje osnovnih poslovnih promjena sve do obračuna poslovnog rezultata na primjeru konkretnog preduzeća i zajednička provjera znanja

TRAJANJE OBUKE:
7 sedmica / 14 dana po tri časa / ukupno 42 časova
Uvod i upoznavanje sa osnovama računovodstva – 3 časa (1 dan)
Osnove računovodstva, teoretski dio – 18 časova (6 dana)
Osnove računovodstva, praktični dio – 15 časova (5 dana)
Provjera stečenog znanja – 6 časova (2 dana)

PLANIRANI POČETAK obuke je maj, po formiranju grupe, i održavat će se svaki utorak i četvrtak u periodu od 17,00 do 19,30.

VODITELJ OBUKE: U Zenici Sanela Agačević, samostalni računovođa i ovlašteni revizor, a u Sarajevu zaposlenici preduzeća FEB doo Sarajevo i CHRONOS doo Zenica.

POLAZNICIMA OBUKE OBEZBIJEĐENI:
• Materijal za pisanje (bilježnica + olovka)
• Priručnik „abc KNJIGOVODSTVO“
• Prezentacije + zadaci sa rješenjima

Po završetku obuke polaznici dobijaju CERTIFIKAT o uspješno završenoj obuci „abc KNJIGOVODSTVA“

CIJENA OBUKE: 450 KM sa PDV-om

PLAĆANJE:
2 rate: prva rata 200 KM prije početka obuke
druga rata 250 KM po završetku teoretskog dijela

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI:

Za obuku u ZENICI:
Na na adresi CHRONOS doo Zenica, Branilaca Bosne 2A, na telefon 032 202 580 ili na mob 061 794 864 ili putem interneta na adresi chronos@bih.net.ba
Za obuku u SARAJEVU:
Na adresi FEB doo Sarajevo, M.M. Bašeskije 11, na telefon 033 210 714 ili 215 802 ili putem interneta na adresi feb@feb.ba
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply