Archive for May 4th, 2012

Računovodstvo je kreativan posao

Obojite svoje računovodstvo vedrim bojama – dozvolite nam da budemo kreativni za Vas.

Da, i računovodstvo može biti kreativan posao – dokaz je CHRONOS.

Dugo godina se bave knjigovodstvom i računovodstvom. To im je baza, iz koje prave duže ili kraće izlete u reviziju, edukaciju, konsalting, savjetovanje i sl.
U poslu koji rade i kontaktima sa poslovnim ljudima, nastoje pružiti kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu. Prije svega nastoje biti kreativni, koliko je to moguće danas biti u moru nerealnih zahtijeva od strane države, prvenstveno.

Poslovne knjige samostalnih poduzetnika

Propisane poslovne knjige i evidencije samostalnih poduzetnika – obrtnika su:

• Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041), za SVE samostalne poduzetnike;
• Knjiga prometa (Obrazac KP-1042), SAMO za samostalne poduzetnike koji prihod naplaćuju u gotovini i čekovima (izuzev trgovaca),
i za samostalne   poduzetnike sa statusom „paušalca“ koji prihod naplaćuju bezgotovinski od pravnih lica;
• Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI -1043), SAMO za samostalne poduzetnike koji imaju dugotrajnu imovinu
u obavljanju djelatnosti, bez obzira da li su je nabavili u toku poslovanja ili ranije i
• Evidencija o potraživanjima i obavezama (Obrazac EPO -1044), SAMO za samostalne poduzetnike koji evidentiraju potraživanja i obaveze,
bez obzira da li ih naplaćuju i plaćaju u gotovini ili bezgotovinski.

Read more »

Prvi ciklus obuke abc KNJIGOVODSTVO je uspješno završen

Prva obuka abc KNJIGOVODSTVO je završena 14. aprila.
Nakon 48 časova rada, sa dodatna tri časa vježbe predispitnih zadataka, druženje prve grupe se bliži kraju.
Utorak je dan kada je planirana provjera znanja – test, nakon čega će se polaznicima koji pokažu zadovoljavajući nivo znanja dodijeliti CERTIFIKATI o uspješno završenoj obuci abc KNJIGOVODSTVO.
Cilj edukacije je bio pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu.

Godišnje porezne prijave građana

Od 01.01.2009. godine u FBiH je na snazi Zakon o porezu na dohodak koji, između ostalog, obavezuje građane da na kraju svake poslovne godine prijave porez na dohodak.

Porezna uprava Federacije BiH je početkom februara ove godine na svojoj web stranici postavila obavještenje o obveznicima i rokovima podnošenja godišnjih poreznih prijava građana, koje možete naći na linku http://www.pufbih.ba/ba/info/novosti/item/371-rokovi-za-podnosenje-poreznih-prijava-u-2012-godini.

Read more »

Računovodstvene usluge

CHRONOS je tim koji Vam nudi korisne i upotrebljive informacije iz računovodstva i može biti Vaš isplativ savjetnik.

CHRONOS obavlja kompletno ili djelomično pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, u zavisnosti od Vaših potreba.

Kompletan paket računovodstvene usluge obuhvata organizovanje i vršenje svih poslova financijsko – računovodstvene funkcije društva: priprema i kontrola dokumenata, izrada kalkulacija, knjigovodstveno evidentiranje, platni promet, personalna evidencija, obračun plaća i ostalih ličnih primanja, obračun PDV-a, izrada finansijskih izvještaja, …

Djelimičan paket računovodstvene usluge obuhvata vršenje jednog ili više navedenih poslova. Na primjer, ukoliko imate zaposlenika koji sastavlja dokumente, vodi blagajničko poslovanje i platni promet, i generira dokumente u finansijsko knjigovodstvo, ali ne posjeduje dovoljno znanja da može samostalno završiti knjiženje ili sačiniti PDV prijavu, CHRONOS nudi uslugu kontrole sačinjavanja dokumenata, knjiženja, sastavljanja PDV prijave i dr.

Naš savjet: „Dobro organizovano računovodstvo nije rezultat entuzijazma pojedinca, već temeljan i zajednički rad. Sa dobrom organizacijom računovodstva i kvalitetnim timom koji sa ciljem ostvarenja zajedničkih ciljeva, mogu se srezati troškovi, omogućiti racionalno raspolaganje novcem i drugim sredstvima, stimulativno plaćati zaposlenike, optimizirati poslovne procese, analizirati sebe u odnosu na konkurenciju…“

Konsultantse usluge

CHRONOS Vam nudi konsultantske usluge iz oblasti računovodstva, poreza, finansija i organizacije računovodstvene funkcije, po pojedinačnim zahtjevima za određen segment poslovanja ili konkretan problem.

Najčešće situacije koje se javljaju u praksi, a u kojima je neophodno koristiti konsultantske usluge su:

  • Kada se pojavi potreba za planiranjem poslovanja i budžetiranja u periodu promjene poreznih propisa, mi ćemo Vam dati savjet kako da na legalan i zakonit način imate što manje poreznog rashoda…
  • Kada želite organizovati računovodstvo u Vašem sjedištu, ali zaposlenicima nisu na adekvatan način definisani poslovi i zadaci: ko šta radi? odgovornosti? rokovi? dokumenti? odlaganje dokumenata? izvještaji?
  • Planirate započeti novi posao, pokrenuti proizvodnju, uvesti nove proizvode, investirati u nekretnine i sl., ali Vam nisu jasne posljedice u dijelu poreza, kao i efekti na prihode i rashode. Mi Vam dajemo jasna tumačenja i smjernice.
  • Ukoliko Vaš koeficijent likvidnosti i solventnosti nije zadovoljavajući ili trebate novčana sredstva iz eksternih izvora, mi ćemo Vam pomoći u izalaženju adekvatnog izvora finansiranja. Za Vas ćemo obraditi kreditnu aplikaciju i pripremiti dokumentaciju za finansijsku instituciju.
  • U slučaju kada ste opterećeni brojnim aktivnostima, te niste u stanju da posvetite dovoljno pažnje svakoj od njih, dio tih aktivnosti pretvorite u zadatke čije ćemo rješavanje mi pratiti ….

Naš savjet: „Ukoliko želite da se posvetite realizaciji svoje poslovne ideje i postizanju dostignuća u savremenom poslovanju, potražite naše usluge poslovnog savjetovanja. Zajedno sa Vama rješavaćemo probleme, koristeći naše lično profesionalno iskustvo i adekvatne studije slučajeva drugih.“

Benchmarking

Benchmarking sistem za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini

CHRONOS doo je na listi licenciranih benchmarking konsultanata u Bosni i Hercegovini.

Benchmarking sistem za MSP u BiH predstavlja alat za dijagnosticiranje konkurentske pozicije pojedinog MSP preduzeća kao i sektora MSP u cjelini. Baziran je na Benchmarking indeks bazi podataka za unapređenje konkurentnosti, čime je obezbijeđen pristup međunarodnoj bazi podaka MSP za 200 domaćih kompanija, te kreiranje nacionalnog bechmarking izvještaja za MSP.

Benchmarking kao sistemski pristup upoređivanja rezultata i identificiranja i implementiranja najbolje prakse radi unapređenja poslovne performanse, razvijen je kasnih 1970-ih. Kompanija Xerox koristila je benchmarking metod u analizi svojih proizvodnih troškova radi poređenja istih sa prodajnim cijenama svojih konkurenata. Glavni fokus se pomjerio prema procesima za razliku od samog upoređivanja rezultata i proizvoda. Tokom 1980-ih menadžeri su shvatili da mogu više naučiti od organizacija iz drugih sektora. Današnje kompanije, koje žele da ostvare certifikaciju prema QS 9000 normama, moraju demonstrirati benchmarking aktivnosti.

Benchmarking sistem na svojstven način koristi metodologiju Balance Score Card-a. MSP uz pomoć licenciranog konsultanta, putem web stranice Udruženja poslovnih savjetnika u BiH – LESPnet-a , pristupa Benchmarking indeks bazi podataka, odabire uzorak kompanija sa kojima se želi usporediti i popunjava tražene informacije, što rezultira automatskim kreiranjem izvještaja koji pokriva aspekt finansija, kupaca, ljudskih resursa, procesa, itd. Ovakav izvještaj će MSP i konsultantu obezbjediti osnovu za kompletiranje strateškog pregleda kompanije, koji bi se trebao koristiti kao podrška/osnova prilikom određivanja poslovnih ciljeva, razvijanja i ocjenjivanja poslovnih strategija te određivanja prioritetnih poslovnih akcija i aktivnosti. Sa aspekta MSP ovaj proces trebao bi biti posmatran kao kontinuirani proces razvoja i unapređenja poslovnih performansi i kao takav bi se trebao prakticirati jednom godišnje.

Udruženje poslovnih savjetnika u Bosni i Hercegovini – LESPnet započelo je implementaciju projekta Benchmarking sistem za mala i srednja preduzeća u BiH. Projekt je podržan od strane norveškog Ministarstva vanjskih poslova, a implementira se u saradnji sa njemačkim Institutom Fraunhofer iz Berlina. Projekt će omogućiti domaćim malim i srednjim preduzećima (MPS) međunarodno uspoređivanje poslovne performanse sa cca 20.000 MSP iz 20 zemalja, kao i ocjenu konkurentnosti bosanskohercegovačkog sektora MSP.