Archive for May, 2012

Drugi ciklus obuke abc KNJIGOVODSTVO u Zenici

Drugi ciklus obuke

Kao što znate, u periodu februar – april organizovali smo i uspješno završili našu prvu obuku iz osnova knjigovodstva i računovodstva.

Cilj je bio usvajanje i shvatanje osnovnih pravila računovodstva, na osnovnim, jednostavnim i shvatljivim primjerima.

Read more »

Kako se početi baviti ugostiteljstvom?

 

Čim sunce proviri, sa ranim proljećem, počinje sezona ugostitelja: baste, baštice, vreva, žamor, šarenilo …

Sve se nekako okrene ka plusu, barem što se tiče odmaranja i tradiocionalnog bosanskog ispijanja kafa.

Ko se dugo bavi ugostiteljstvom, vjerovatno ima sve potrebne informacije o tome kako obavljati ovu djelatnost, koje su dozvole i od koga potrebne, koliko se od jednog kg kafe može “ispeći” kafa i dr. Međutim, ima i početnika, kojima je potrebna koja informacija prije nego “urone” u ovu ne tako laganu djelatnost. Upravo njima je ovaj tekst prvenstveno namijenjen.

 

Read more »

Obuka abc KNJIGOVODSTVO

Prvi ciklus obuke abc KNJIGOVODSTVO uspješno je završen sredinom aprila.
S obzirom na pokazano interesovanje, pokrenut je drugi ciklus, koji počinje 10. maja u Zenici i 24. maja u Sarajevu.
Ovaj ciklus obuke se radi u suradnji sa partnerima: konsultantskom kućom FEB dd Sarajevo, Fintech doo i Billans doo Sarajevo,
uvođenjem i dodatnog termina obuke u Sarajevu i Tuzli.

Opšti podaci

CHRONOS Zenica je 16. 08. 2012. godine dobilo Licencu za obavljanje revizijskih poslova od  strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine, pa u lepezu svojih djelatnosti dodajemo i ovu.

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa, odnosno ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja pravnih lica, zakonitosti njihovog poslovanja, ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sve u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS).

Revizija se, pored toga, obavlja u skladu sa domaćim zakonskim propisima, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Ovlašteni revizor društva je Agačević Sanela.

Redovno obavljanje revizije finansijskih izvještaja je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 83/09). Prema tom zakonu obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji pravnih lica koja su svrstana u „velika“ i „srednja“, kao i finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira.

srednja preduzeća spadaju društva koja ispunjavaju najmanje dva od slijedeća tri uslova:

 • Prosječan broj zaposlenih u toku godine je od 50 do 250;
 • Prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi od 1.000.000,00 do 4.000.000,00 KM i
 • Ukupan godišnji prihod iznosi od 2.000.000,00 KM do 8.000.000,00 KM.

Privredno društvo se ubraja u srednja i ako prevazilazi maksimalnu vrijednost najviše JEDNE od tri kategorije.

Velika preduzeća su ona koja prelaze maksimume navedene u uslovima za srednja preduzeća u najmanje DVIJE od tri kategorije.

U velika preduzeća se ubrajaju i banke, mikro-kreditne organizacije, štedno-kreditne zadruge, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije.

Metodologija obavljanja revizije

Revizija finansijskih izvještaja predstavlja ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome, da li on istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultate poslovanja pravne osobe/lica, u skladu sa Medunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i drugim važećim Zakonima u Bosni i Hercegovini.

Revizija finansijskih izvještaja se obavlja u četiri faze:

I – prihvaćanje klijenta,

II – planiranje procesa revizije,

III – provođenje revizije (ispitivanje, dokazivanje i procjena), i

IV – izražavanje mišljenja.

Prva faza revizije je faza prihvaćanja klijenta, a podrazumijeva slijedeće postupke:

 • procjenu povijesti / biografije klijenta i razloga za reviziju,
 • komunikaciju sa prethodnim revizorom,
 • sagledavanje potreba za drugim profesionalcima, osim računovodstvene struke,
 • pripremu prijedloga ugovora o angažmanu za klijenta i potpis ugovora, i
 • izbor radnog osoblja koje ce izvršiti konkretni zadatak.

Planiranje revizije podrazumijeva izradu plana aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja

svakog klijenta pojedinačno.

Cilj faze planiranja revizije je da se odredi obim i tip dokaza, i ispitivanja koja su neophodna

da bi revizor stekao uvjerenje da ne postoje značajno pogrešne izjave u finansijskim

izvještajima klijenta.

Postupci koji se provode u ovoj fazi su:

 • dobiti informacije o poslovanju klijenta i privredne grane u kojoj klijent posluje,
 • istražiti podatke vezane za zakonodavstvo,
 • izvesti početne analitičke postupke,
 • izvesti postupke radi postizanja razumijevanja interne kontrole,
 • na osnovu dokaza procijeniti rizik i utvrditi značajnost i
 • pripremiti plan revizije.

Provođenje revizije podrazumijeva niz aktivnosti potrebnih za izražavanje revizijskog

mišljenja.

Cilj faze provođenja revizije je da se izvrše testiranja radi utvrdivanja dokaza koji podržavaju

internu kontrolu i istinitost i objektivnost finansijskih izvještaja.

Postupci koji se moraju provesti u okviru ove faze su: ispitivanje kontrola, provođenje

dokaznih testova transakcija, analitičkih postupaka i testova detalja salda, dobivanje pisanih

izjava uprave, konačno prikupljanje dokaza i traženje neevidentiranih obaveza.

Izražavanje mišljenja je posljednja faza revizije. Postupci koje je neophodno provesti, kako bi se odgovorilo postavljenom cilju, su sljedeći:

 • izvršiti ukupno opće ispitivanje,
 • izvesti postupke radi utvrđivanja naknadnih dogadaja,
 • izvršiti opće ispitivanje finansijskih izvještaja i drugih materijala i izvještaja,
 • izvesti zaključne postupke,
 • pripremiti bitna pitanja za partnere,
 • podnijeti preliminarni izvještaj upravnom odboru i
 • pripremiti izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja.

Cjelovi akt Pravilnik o metodologiji obavljanja revizije finansijskih izvještaja možete vidjeti ovdje.

 

Revizijske usluge

CHRONOS pruža sljedeće usluge u području revizije i srodnih usluga:

 • Revizija privrednih društava u skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim standardima revizije (revizija finansijskih izvještaja, revizija podudarnosti i revizija poslovanja);
 • Revizija finansijskih izvještaja udruženja građana;
 • Revizija projekata;
 • Konsultantske usluge u području vođenja poslovnih knjiga i računovodstvenih usluga;
 • Izrada Due Diligence;
 • Poresko planiranje i ukupno oporezivanje (porez na dodanu vrijednost, porez na dobit, porez na dohodak);

Računovodstvo je kreativan posao

Obojite svoje računovodstvo vedrim bojama – dozvolite nam da budemo kreativni za Vas.

Da, i računovodstvo može biti kreativan posao – dokaz je CHRONOS.

Dugo godina se bave knjigovodstvom i računovodstvom. To im je baza, iz koje prave duže ili kraće izlete u reviziju, edukaciju, konsalting, savjetovanje i sl.
U poslu koji rade i kontaktima sa poslovnim ljudima, nastoje pružiti kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu. Prije svega nastoje biti kreativni, koliko je to moguće danas biti u moru nerealnih zahtijeva od strane države, prvenstveno.