Archive for March 16th, 2012

Kalendar direktnih poreza u FBiH

Porezni kalendar – direktni porezi – FBiH

Troškovi prevoza na posao i sa posla

Troškovi koji se odnose na prevoz zaposlenika na posao i sa posla su neoporezivi, u zavisnosti kako je organizovan prevoz zaposlenika:

Read more »

Topli obrok

Naknada za topli obrok se može obezbijediti na sljedeće načine:

Read more »