Početna / Novosti / Obračun plaće / Obračun ugovorene najniže plaće

Obračun ugovorene najniže plaće

Sa linka ispod preuzmite obrazac za obračun ugovorene najniže plaće

OBRAČUN UGOVORENE NAJNIŽE PLAĆE

 

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

33 komentari

 1. Postovanje,
  pisem vam iz Tuzle,a moje pitanje se odnosi na platu mobilnih radnika(vozno osoblje preduzeca za prevoz putnika).Interesuje me da li poslodavac moze obracunavati platu tako sto efektivne sate(vrijeme voznje)placa po jednom koeficijentu,a sate provedene u vozilu,ali ne za volanom,placa po drugom,nizem koeficijentu?

  Hvala!

  L.p.

  • Sanela

   Poslodavac internim aktom i Ugovorom o radu definiše i ugovara plaću sa zaposlenikom. Ukoliko zaposleniku odgovara takav način obračuna plaće, ne radi se o kršenju propisa.

 2. Postovanje,
  interesuje me da li poslodavac moze radnicima iste strucne spreme dodijeliti razlicite koeficijente za obracun place po pravilniku o radu u istoj firmi?

  Unaprijed hvala!

  L.p.

  • Sanela

   Može. Uglavnom se koeficijenti utvrđuju na osnovu radnog mjesta, a ne stručne spreme, premda i sama stručna sprema ima određen uticaj.
   U svakom slučaju, jedno radno mjesto bi trebalo da ima isti koeficijent za sve radnike koji rade na tom radnom mjestu. U suprotnom bi se radilo o diskriminaciji zaposlenika po nekom osnovu.

 3. Poštovanje,
  Riječ je o obračunu doprinosa za vlasnika samostalne radnje.
  Vlasnik je poćeo sa poslovanjem 26.06.2013.Bruto osnovica je 820,00KM.
  820,00 dijelim sa brojem radnih dana u tom mjesecu, a bilo ih je 20 i dobijam iznos 41,00. Taj dobijeni iznos 41,00 množim sa 3 jer je od 26.06.2013 do 30.06.2013 svega tri radna dana.
  Dobijam bruto iznos 123,00KM za obračun doprinosa.
  Da li je to ispravno?
  Unaprijed hvala!

  • Sanela

   Da, način obračuna je ispravan. Punu mjesečnu osnovicu dijelite sa ukupnim brojem RADNIH DANA, pa osnovicu na dnevnom nivou množite sa RADNIM DANIMA. Tako dobijate osnovicu na koju se trebaju obračunati doprinosi.

 4. Imteresuje me da li poslodavac može radniku davati akontaciju plate u toku mjeseca u gotovini i šta se dešava ako ta akontacija dosegne visinu plate pa na kraju mjeseca nema isplate na tekuči račun?

  • Sanela

   Svaka isplata plaće, pa i kada se radi o akontaciji, se smatra plaćom koja je oporeziva. Zbog toga se i za svaku takvu isplatu moraju obračunati pripadajući doprinosi, porez na dohodak i posebne naknade. Znači, akontacija plaće se može isplaćivati, ali SAMO na tekući račun zaposlenika, i SAMO uz plaćanje poreza na dohodak, doprinosa i posebnih naknada.

 5. Postovana,

  Molim Vas da mi objasnite kako da obracunavam plate vozacima koji obavljaju posao u medjunarodnom transportu i u kojem clanu zakona je to tacno definisano? Koja je minimalna placa takvog vozaca? Unaprijed zahvalna

  S’ postovanjem

  • Sanela

   Generalno, minimalna plaća je (i dalje) propisana kao najniža neto satnica 2,05 KM.
   Plaće vozačima o kojima govorite zavise od toga da li oni stalno vrše prevoz u inostranstvu ili povremeno.
   Ukoliko je povremeno, odnosno, ukoliko prevoz vrše u BiH i u inostranstvu, onda možete koristiti gore navedenu najnižu plaću. Međutim, ukoliko oni STALNO vrše prevoz van granica BiH onda se radi o osnovici koja se formira od prosječne plaće u FBiH koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.
   Posljednji poznati podatak o prosječnoj plaći sada jeste 836 KM.
   Navedeno je definisano članom 7. stav 4. Zakona o doprinosima (“Sl. novine FBiH”, br. 35/98 i 54/00, 16/01, 37/01 i 1/02, 17/06 i 14/08).

   • Poštovana Sanela,

    Radnici obavljaju stalno prevoz van granica BiH, tačnije na putu provedu u prosjeku 21 dan. Interesuje me da li im trebam isplaćivati dnevnice u tom periodu pored dogovorene mjesečne plaće ?

    Lp

    • Sanela

     Ako zaposlenici STALNO rade Van granica BiH, onda imaju pravo na terenski dodatak (što je u neoporezivnom iznosu isto što i dnevnica).
     Takođe, poslodavac ima obavezu da doprinose obračunava i plaća na prosječnu plaću u FBiH, što je znatno veće od najniže plaće, pa obratite pažnju i na to (ako već niste).

 6. Seudina Saric

  Poštovana Sanela,
  imam nejasnoća u vezi obračuna plaća: obračun se odnosi na rad 12sati dan, 12 sati noć:na platnoj listi za 10-ti mjesec prema vrsti plaćanja redovna plata za 96 sati iznosi: 378,95KM a za 11-ti mjesec za 92 sata: 397,75KM; za noćni rad za 10-ti mjesec za 80sati 426,32KM a za 11-ti mjesec za 76 sati: 443,57KM. Za manje sati rada više para, a za više sati manje para; Kako je ovo moguće i kojom matematikom se ova vrsta plaće obračunava?
  Mene zanima kako se određuje prekovremeni rad jer on kao i noćni iznosi 30% na redovnu platu kao i noćni rad?
  Molim Vas da mi obračunate plaću za satnicu 2,5KM; minuli rad 1,80KM; i da rasporedite rad koji je trajao od 01.januara 7 sati i prema rasporedu 12; 24; 48; s tim da od 3.januara ide rad 12 sati dan,4.i5.januar 12 sati noc i tako do kraja mjeseca?
  Zahvaljujem se unaprijed!

  • Sanela

   Poštovana, uz isplatu plaće morate dobiti platnu listu iz koje se vide svi elementi obračuna plaće, a za koje tražite pojašnjenje.
   Takođe, Ugovorom o radu je trebao biti definisan način obračuna, satnica, minuli rad i dr. elementi, tako da Vas ja upućujem da te informacije tražite iz Vašeg računovodstva i od poslodavca.

   • Poštovana Sanela, dobijem platnu listu u kojoj stoje ovi podaci ali pošto mi u računovodstvu ne znaju objasniti kako su ih dobili zato sam se Vama obratila, da mi je neko od mojih kolega znao objasniti vjerujte ne bi drugu pomoć ni tražila!
    Srdačan pozdrav i svakako Vam se zahvaljujem na odgovoru.

 7. Poštovana Sanela,
  možete li mi reći ima li neki priručnik ili slično gdje bih mogla provjeriti koji su sve interni akti (pravilnici) potrebni za svaku vrstu obrta.
  Hvala unaprijed.
  LP

  • Sanela

   Koliko znam, konsultantske kuće FEB dd, Revicon doo i dr. su se bavile na seminarima sličnim temama.
   Međutim, nemate tu veliki broj Pravilnika. Svaka djelatnost, tj. svaki obrt mora da ima Pravilnik o formiranju cijena i Pravila prodaje. Zatim morate imati cjenovnik (osim trgovine gdje su cijene istaknute na artiklima). U obavezi ste imati Pravilnik zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
   Preduzeća, na primjer, ukoliko zapošljavaju više od 15 zaposlenika, moraju imati Pravilnik o radu i radnim odnosima.
   Pokušajte se obratiti navedenim konsultantskim kućama za njihova izdanja, tj. knjige na ovu temu.

 8. Poštovana,
  gdje mogu naći urnek Pravilnika zaštite na radu i protiv požarne zaštite (je li to jedan pravilnik)?
  Hvala unaprijed,
  LP

  • Sanela

   To najčešće jeste jedan pravilnik. Najbolje je da Vam neko stručno lice ili firma napravi taj Pravilnik, jer je potrebno da zaposlenici polože test zaštite na radu.

 9. Postovana,
  Kako se obracunavaju naknade, porezi i doprinosi (koliko%) za članove NO poduzeća, da li oni moraju imati neke ugovore sa poduzecem, i trebaju li se podnositi kakvi obrasci za njih, prilikom isplate naknada istim i na kraju godine?

  Hvala lijepo…

  • Sanela

   Za članove NO se obračunavaju: porez na dohodak 10%, doprinos za zdravstveno osiguranje 4%, doprinos za PIO 6%, naknada za prirodne i druge nesreće 0,5% i opšta vodna naknada 0,5%.
   Za ovu vrstu isplata se ne priznaju paušalno troškovi.
   Obračun je sljedeći:
   1. Ugovorena bruto naknada 1.000 KM
   2. Doprinos za zdr. osiguranje 4% (1 x 4%) 40 KM
   3. Osnovica za porez na dohodak (1 – 2) 960 KM
   4. Porez na dohodak 10% (3 x 10%) 96 KM
   5. Doprinos za PIO 6% (1 x 6%) 60 KM
   6. Za isplatu (1-2-4) 864 KM
   7. Opšta vodna naknada 0,5% (6 x 0,5%) 4,32 KM
   8. Naknada za prirodne i druge nesreće (6 x 0,5%) 4,32 KM
   Poreznoj upravi se predaje obrazac ASD 1032 koje možetenaći na linku /wp-content/uploads/2012/05/Obrazac-ASD-1032.pdf
   Obrasci se predaju prilikom isplate. Na kraju godine fizičko lice može podnijeti GPD-1051 i prijaviti tu isplatu, ako mora ili ako želi.
   [review]

 10. Poštovana, možete li mi reći u skladu s čim se određuje koeficijent složenosti za mobilne radnike, i kako se vrši obračun plaće za iste.

  koji su propisi obavezni za određivanje plate mobilnih radnika- vozač kamiona i.

  Lijep pozdrav

  • Sanela

   Poštovana,
   koeficijent složenosti poslova za zaposlenike određujete internim aktom – Pravilnikom o radu, Sistematizacijom radnih mjesta i sl.
   Pored internihakata, relevantan i obavezujući je Zakon o radu, Opšti i Granski kolektivni ugovori, i na kraju – Zakon o porezu na dohodak,Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak i propisi o doprinosima. Način obračuna je isti, samo trebate utvrditi neto ili bruto plaću.
   Nema posebnih propisa koji su vezani za plaće mobilnih radnika – vozača kamiona.

 11. Poštovana, da li mi možete ukratko pojasniti obračun plaće i doprinosa za radnike iz Republike srpske koji rade u poslovnoj jedinici u Republici srpskoj.
  Koja je najniža plaća npr.za Juli 2014, kako se preračunava neto-bruto, porezna kartica i slično.
  Bukvalno neznam ništa o zakonima RS.

  • Sanela

   Poštovana, Vaše pitanje je preopširno za ovakav tip odgovora.
   Ja Vas mogu uputiti na Poreznu upravu RS i njihovu web stranicu ili da mi se direktno javite da organizujemo Skype konsultaciju na temu koja Vas interesuje.

 12. Poštovana,

  Imam 30 radnika na obračunu plata od čega je 1 iz Tuzle a jedan iz Zenice. Kako i šta treba odvojiti za te Kantone, da li se posebno na uplatnici odvaja 89.8% za Tuzlanski kanto a 10.2% FBiH, POREZ NA DOHODAK POSEBNA UPLATNICA…
  Hvala na odgovoru, prvi put obračunavam plaće i tek sam stupio u radni odnos.

  • Sanela

   PIO plaćate u cjelokupnom iznosu na jedan, federalni, depozitni račun.
   Doprinos za zdravstveno osiguranje plaćete tako što 89,8% ukupno obračunatog iznosa uplaćujete na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona gdje zaposlenik živi, tj. gdje je prijavljen (gdje se liječi), a 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti FBiH Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
   Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti plaćate 70% u Fond gdje je zaposlenik prijavljen, a 30% u federalno fond.
   Porez na dohodak plaćate prema mjestu sjedišta zaposlenika.
   Sve tri naknade plaćate prema mjestu sjedišta isplatioca.

 13. Postovana,

  Na ovom Vasem primjeru obracuna nije prikazan “Minuli rad”.
  Zanima me konkretno koji iznos iz ove Vase tabele se mnozi sa sa koeficijentom za minuli rad, ako je Ugovorom definisano da se minuli rad obracunava 0,6% za svaku godinu staza kod istog poslodavca?

  I drugo pitanje je da li je ovaj obracun trenutno vazeci u FBiH, tj. da li je bilo kakvih promjena u nacinu obracuna?

  Hvala unaprijed za odgovor.

  • Sanela

   Poštovana, nije se ništa mijenjalo i postavljeni način obračuna je važeći.
   Što se tiče minulog rada, bruto plaću uvećavate za navedeni koeficijent, za svaku godinu rada kod poslodavca.
   S obzirom da se plaća, doprinosi i porez na dohodak obračunavaju automatski u nekom softveru, potrebno je samo da se predvidi “ubacivanje” koeficijenta minulog rada, broj godina i dr. podaci. Napominjem da inspekcije rada traže da se na isplatnim listićima koji se daju zaposlenicima nalazi, između ostalog, i podatak o koeficijenu minulog rada i broju godina na koji se primjenjuje, kao i iznos minulog rada za koji se uvećava plaća i osnovica za obračun doprinosa.

 14. Postovana Sanela,da li samostalni poduzetnik mora ovjeravati specifikaciju 2002 do 7 u mjesecu za protekli mejsec,bez obzira sto nije izvrsena uplata poreza i doprinosa…LP

 15. Poštovana,

  zanima me način obračuna plate za radnika koji ima adresu prebivališta u Republici Srpskoj, a radi u firmi (poslovnoj jedinici) koja se nalazi na teritoriji FBiH, u smislu da li se taj radnik tretira kao nerezident i da li se za njega vrši obračun plaće po osnovu specifikacije za Republiku Srpsku, te da li tu ima još nekih specifičnosti?

  Unaprijed se zahvaljujem i lijep pozdrav.

  • Sanela

   Poštovana, ovakve kombinacije su jako nezahvalne za objasniti, jer su propisi koji regulišu oporezivanje “međuentitetskih” zaposlenika u RS i FBiH neusaglašeni i kontradiktorni. Stoga ćete i u praksi naići na neistovjetna rješenja. U Vašem slučaju se primjenjuju propisi FBiH, ali se dio sredstava usmjerava / uplaćuje u RS, prema prebivalištu zaposlenika.
   Prema propisima FBiH PIO u cjelosti plaćate u Fond FBiH, Doprinos za zdravstveno osiguranje 89,8% uplaćujete na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja RS-a, a 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti takođe 70% uplaćujete prema mjestu prebivališta zaposlenika (RS), a 30% u Fond FBiH.
   Porez na dohodak plaćate u FBiH, prema sjedištu poslodavca.
   Morate na propisanom obrascu koji možete naći na http://www.poreskaupravars.org/SiteCir/Default.aspx prijaviti plaćene doprinose u RS, prema mjestu prebivališta zaposlenika i tu ćete, vjerovatno, doći u situaciju da ne možete “pomiriti” propise RS i FBiH u pogledu osnovice i plaćenih doprinosa.
   S obzirom da ne postoji zvanično pojašnjenje niti od strane Porezne uprave FBiH niti RS, savjetujem Vam da se konsultujete sa nadležnom Poreskom upravom u RS u pogledu prijavljivanja plaćenih doprinosa u RS.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>