Archive for August 2nd, 2011

Obračun plaće koja je ugovorena sa porezom na dohodak

Sa linka ispod

preuzmite obrazac za obračun plaće

koja je ugovorena sa porezom na dohodak

OBRACUN PLAĆE KOJA JE UGOVORENA SA POREZOM NA DOHODAK

Obračun plaće koja je ugovorena poslije poreza na dohodak

Sa linka ispod

preuzmite obrazac za obračun plaće

koja je ugovorena poslije poreza na dohodak

OBRACUN PLACE KOJA JE UGOVORENA POSLIJE POREZA NA DOHODAK

Obračun Ugovora o djelu – porezi ugovoreni na teret primaoca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET PRIMAOCA

Obračun ugovorene najniže plaće

Sa linka ispod

preuzmite obrazac za obračun

ugovorene najniže plaće

OBRACUN UGOVORENE NAJNIZE PLAĆE

 

Obračun Ugovora o djelu – porezi ugovoreni na teret isplatioca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET ISPLATIOCA

Obračun Ugovora o autorskom djelu – porezi ugovoreni na teret primaoca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O AUTORSKOM DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET PRIMAOCA

Obračun Ugovora o autorskom djelu – porezi ugovoreni na teret isplatioca

Obračun preuzmite na linku ispod

OBRACUN UGOVORA O AUTORSKOM DJELU – POREZI UGOVORENI NA TERET ISPLATIOCA