Početna / Edukacija / Moduli / Modul – Napredno RAČUNOVODSTVO

Modul – Napredno RAČUNOVODSTVO

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Napredno računovodstvo – praktična primjena MRS i MSFI

1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Napredno računovodstvo“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje naprednih znanja i vještina iz oblasti računovodstva, kao i praktične primjene MRS i MSFI. To podrazumijeva praktično računovodstvo, primjenu MRS i MSFI, sastavljanje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva i omogućavanje polaznicima da razumiju MRS i MSFI, nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.

Ovaj modul podrazumijeva poznavanje osnova knjigovodstva.

2.     OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE

a)   Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), Primjena MRS i MSFI u sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja;

b)   Sistem dvojnog knjigovodstva;

-          poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva –  dnevnik i glavna knjiga;

-          kontni okvir i kontni plan;

c)   Računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije dugoročne imovine;

d)   Revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima;

e)   Računovodstvo zaliha: trgovačka roba, proizvodnja, obuhvat proizvodnih troškova, vođenje radnog naloga, proizvodne usluge;

f)    Računovodstvo proizvodnje;

g)   Vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima;

h)  Računovodstvo potraživanja i obaveza: otpis i procjena otpisa, porezno priznat otpis potraživanja, računovodstvo kredita;

i)    Rezervisanja: mjerenje, procjena i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izveštajima, porezno priznat trošak rezervisanja;

j)     Računovodstvo kapitala: raspored dobiti, pokriće gubitka, revalorizacione rezerve;

k)   Događaji nastali nakon datuma bilansa stanja;

l)    Praktična primjena ovo modula i praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo;

m) Završna knjiženja, „zatvaranje“ konta prihoda i rashoda, izračun poslovnog rezultata i knjiženje poreza na dobit;

n)  Sastavljanje finansijskih izvještaja;

o)   Sastavljanje Poreznog bilansa;

3.     REZULTATI OBUKE

Nakon edukacije iz Modula 2 – Napredno računovodstvo polaznici dobijaju veći stepen znanja u smislu praktičnog računovodstva, primjene MRS i MSFI u poslovanju, razumjevanje efekata računovodstvenih promjena i procjena vrijednosti, poznavanje efekata na porez na dobit, i sastavljanja finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa.

4.     TRAJANJE OBUKE  

8,5 sedmica / 17 dana po tri časa / ukupno 51 čas:

a)     Uvod i upoznavanje (3 časa)

b)     Praktično računovodstvo – prema tematskim cjelinama, kombinovano teorijski i praktični dio (39 časova)

c)     Priprema i izrada financijskih izvještaja i izrada Poreznog bilansa (7 časova)

d)     Provjera stečenog znanja (3 časa)

5.     NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

 

predavanje – teorijski dio 40%
vježbe 40%
diskusije 20%

 

Učešće u ocjeni (%)

 

Ispit 80%
Zadaća 15%
Prisustvo obuci 5%

6.     LITERATURA 

  • Priručnik “Napredno RAČUNOVODSTVO
  • Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi

CIJENA           510,00 KM sa PDV-om

 NAPOMENA: Ova obuka podrazumijeva poznavanje osnova finansijskog računovodstva.

 

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prebaci na vrh