Početna / Edukacija / Moduli / Modul – abc KNJIGOVODSTVO

Modul – abc KNJIGOVODSTVO

NIVO: Početni        

NAZIV:  Osnove knjigovodstva – abc KNJIGOVODSTVO

 1. 1.    CILJ PREDMETA 

Modul „Osnove knjigovodstva“ je namijenjen svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja iz knjigovodstva: učenicima, studentima, zaposlenima, kao i onima koji imaju vlastiti biznis.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu.

 1. 2.    OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE    

Teorijski dio:

 • Finansijsko knjigovodstvo, knjiženje poslovnih promjena po klasama: stalna sredstva, tekuća sredstva, kapital, obaveze, prihodi i rashodi,
 • Zalihe trgovačke robe i gotovih proizvoda, materijalno knjigovodstvo, zaduženje skladišta i prodavnice, obavezan sadržaj i izrada kalkulacija, nivelacije, prodaja i razduženje zaliha sa skladišta i iz prodavnice,
 • Obračun i knjiženje poreza i doprinosa, obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu, obračun i knjiženje PDV-a, vođenje KUF i KIF PDV evidencije, priznavanje ulaznog PDV-a, sastavljanje i knjiženje PDV prijave,
 • Blagajničko poslovanje, evidentiranje ulaza i izlaza novčanih sredstava u blagajni, dokumenti koji su obavezan prilog u blagajni, obračun naloga za službeni put,
 • Finansijski izvještaji, Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskom toku, Izvještaj o promjenama u kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje.

Praktični dio:

 • Evidentiranje svih poslovnih promjena koje su rađene u teoretskom dijelu obuke u knjigovodstvenom softveru Billans e-računovodstvo.
 1. 3.    REZULTATI OBUKE       

Nakon stečenog osnovnog znanja iz knjigovodstva svaki polaznik će moći da obavlja osnovne poslove iz oblasti knjigovodstva i da razumije osnovne poslovne promjene i pojmove vezane za knjigovodstvo.

Takođe, nakon stečenog znanja polaznici će se moći dalje educirati u oblastima računovodstva, poreza i finansijskog izvještavanja.

 1. 4.    TRAJANJE OBUKE         

7 sedmica / 14 dana po tri časa / ukupno 42 časa:

 • Uvod  i upoznavanje sa osnovama računovodstva (3 časa),
 • Osnove računovodstva, kombinovano teoretski i praktični dio (36 časova), od toga:
  • dugoročna imovina (6 časova),
  • zalihe (9 časova),
  • novčana sredstva, blagajničko poslovanje i potraživanja (6 časova),
  • obaveze (3 časa),
  • porez na dohodak i PDV (9 časova),
  • kombinovane vježbe (3 časa),
  • Provjera stečenog znanja (3 časa).
 1. 5.    NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE
predavanje – teorijski dio 40%
rad u programu e-računovodstvo 40%
diskusije 20%

Sistem ocjenjivanja           

Ispit 80%
Zadaća 15%
Prisustvo obuci 5%
 1. 6.    LITERATURA    
 • Priručnik “abc Knjigovodstvo
 • Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi

CIJENA            450,00 KM sa PDV-om (mogućnost popusta navedena u Cjenovniku)

NAPOMENA: Ova obuka je basic i ne podrazumijeva posjedovanje određenog predznanja.

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prebaci na vrh