Archive for July, 2011

Modul – abc KNJIGOVODSTVO

NIVO: Početni        

NAZIV:  Osnove knjigovodstva – abc KNJIGOVODSTVO

  1. 1.    CILJ PREDMETA 

Modul „Osnove knjigovodstva“ je namijenjen svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja iz knjigovodstva: učenicima, studentima, zaposlenima, kao i onima koji imaju vlastiti biznis.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu.

Read more »

Modul – Napredno RAČUNOVODSTVO

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Napredno računovodstvo – praktična primjena MRS i MSFI

1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Napredno računovodstvo“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje naprednih znanja i vještina iz oblasti računovodstva, kao i praktične primjene MRS i MSFI. To podrazumijeva praktično računovodstvo, primjenu MRS i MSFI, sastavljanje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva i omogućavanje polaznicima da razumiju MRS i MSFI, nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.

Ovaj modul podrazumijeva poznavanje osnova knjigovodstva.

Read more »

Modul – Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)“ je namijenjeno svim polaznicima koji su zainteresovani za savladavanje računovodstvenih pravila troškovnog računovodstva, proizvodnje i zaliha.

Cilj edukacije je da polaznici ovladaju osnovnim pravilima u sastavljanju, knjiženju i računovodstvenoj obradi dokumenata koji su vezani za trgovačku robu i proizvodnju, kao i da savladaju troškovno računovodstvo.

Read more »

Modul – Finansijsko izvještavanje

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Finansijsko izvještavanje

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Finansijsko izvještavanje“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina u segmentu sačinjavanja finansijskih izvještaja.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti finansijskog izvještavanja nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.

Read more »

Modul – Praktična primjena poreznih propisa

NIVO: Napredni     

NAZIV: Praktična primjena poreznih propisa

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Praktična primjena poreznih propisa“ je namijenjeno svim polaznicima koji su zainteresovani za savladavanje pravila funkcionisanja sistema direktnih poreza u FBiH i indirektnih poreza u BiH.

Cilj edukacije je da polaznici ovladaju osnovnim pravilima funkcionisanja poreznog sistema direktnih poreza u FBiH i indirektnih poreza u BiH nakon čega će moći samostalno donositi odluke u pogledu primjene poreznih propisa i sastavljanja poreznih prijava.

Read more »

Modul – Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike

NIVO: Napredni     

NAZIV:  Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike

  1. 1.     CILJ PREDMETA      

Modul „Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina za  vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike, sa posebnim naglaskom na vlasnike samostalnih radnji, ali i njihove računovođe.

Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva samostalnih pouzenika nakon čega polaznici stiču određen nivo samostalnosti u radu.

Read more »

Cjenovnik

Cjenovnik modula obuke

Read more »