Početna / Novosti / Primjeri pravilnika i Odluka / Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva

Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva

Ukratko o finansijskom poslovanju

Pod finansijskim poslovanjem se podrazumijeva finansiranje poslovanja, plaćanje i održavanje solventnosti.

Prema Zakonu o finansijskom poslovanju, pravno lice je obavezno da osigura sredstva sa ciljem omogućavanja izvršavanja obaveza, u prvom redu po osnovu obavljanja registrovane djelatnosti, a potom iz drugih izvora, u skladu sa posebnim propisima.

U osnovi, finansijska sredstva se stiču obavljanjem registrovane djelatnosti, i ta sredstva treba da budu preovlađujući izvor za normalno poslovanje društva. Ukoliko društvo u značajnijoj mjeri poseže za eksternim izvorima finansiranja (banke, finansijske institucije, dobavljači, zajmovi fizičkih lica) znači da poslovni ciklus nije stabilan i da društvo treba finansijsko restruktuiranje.

Zakon o finansijskom poslovanju je predvidio najčešće načine obezbjeđenja finansijskih sredstava:

a) Ulaganjem sredstava osnivača društva kao osnivačkog kapitala

b) Ulaganjem sredstava osnivača društva kao statutarne rezerve

c) Emisijom vrijednosnih papira (d.d.)

d) Iz rasporeda rezultata poslovanja

e) Ulaganjem drugih ulagača (strana i domaća pravna i fizička lica) u društvo

f) Pozajmljivanjem novčanih sredstava

g) Donacijama

h) Na druge načine, u skladu sa posebnim propisima

Zakon o financijskom poslovanju je propisao da se izmirivanje obaveza može vršiti preko transakcijskog računa (bezgotovinski – virmanskim nalozima), gotovinom, prenosom vrijednosnih papira, kompenzacijom i drugim sredstvima predviđenim posebnim propisima.

Ograničenje po pitanju izmirivanja obaveza postoji u slučaju kada se radi o insolventnim pravnim licima – licima kojima je „blokiran“ transakcijski račun, ali samo u smislu izmirivanja obaveza kompenzacijom i drugim sredstvima predviđenim posebnim propisima (cesija, asignacija i sl.).

Treba znati da je propisan “red prioriteta” koji se trebaju poštivati prilikom izmirenja obaveza insolventnih pravnih i fizičkih lica – lica kojima je „blokiran“ transakcijski račun:

 • plaćanje carina, carinskih dadžbina, akciza, poreza na promet proizvoda i drugih poreza;
 • plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće;
 • plaćanje ostalih javnih prihoda;
 • plaćanje po drugim izvršnim odlukama organa uprave i sudskih organa i
 • ostali nalozi za plaćanje

Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva možete preuzeti na Pravilnik o finansijskom poslovanju za privredna društva

 

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

3 komentari

 1. Poštovana,

  Pokušao sam doći do odgovora na sljedeće pitanje kod mnogih računovođa,ali mi niko nije precizno odgovorio a to je: da li je moguća kompenzacija sa ino partnerom (ne rezidentom),u pitanju je dužničko-povjerilački odnos nastao kupovinom/prodajom robe,da li ima nekih posebnih zakonskih procedura?

  s poštovanjem

  • Sanela

   Zadnjim izmjenama Zakona o deviznom poslovanju je omogućeno slobodno kompenziranje sa ino partnerima.
   Kada kažem slobodno, mislim bez dodatnih proceduralnih obaveza prema Federalnom ministarstvu finansija.
   Znači, sa ino partnerom možete potpisati kompenzaciju, cesiju, asignaciju i dr. vidove naplate / plaćanja potraživanja / obaveza.
   Bitno je da imate potpisan dokumenat od svih strana koje učestvuju, konkretno u kompenziranju.
   Ranijim propisima je bila obaveza da se Federalno ministarstvo finansija obavještava o kompenzacijama, što je,kako sam već rekla, ukinuto kao obaveza.
   Ovo što sam napisala se odnosi na Zakon o deviznom poslovanju FBiH.
   Ukoliko ste rezident RS-a, onda opet možete slobodno kompenzirati, ali ste samo u obavezi da o tome obavijestite Ministarstvo finansija RS-a.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>