Početna / Novosti / Primjeri pravilnika i Odluka / Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Ukratko o poslovanju gotovinom

Blagajničko poslovanje se u osnovi sastoji od uplata i isplate gotovine, te vođenja blagajničkog dnevnika.

Dokumenta i evidencije koje se pri tome koriste su:

-          nalog za naplatu

-          nalog za isplatu i

-          dnevnik blagajne.

U glavnoj blagajni se čuva gotovina, za koju je zadužen blagajnik.

Društvo može formirati više blagajni i zadužiti više lica za njihovo vođenje, što zavisi od potreba društva. Najčešće društva posluju sa jednom blagajnom, međutim, u slučajevima postojanja više dislociranih poslovnih jedinica, prodajnih mjesta i dr. praktično je organizovanje više blagajni.

Takođe, nevladine organizacije koje implementiraju više od jednog projekta veoma često se odluče na vođenje posebne blagajne za svaki projekat, jer im to daje mogućnost jasnog uvida u stvarnu strukuturu projektnih izdataka.

Blagajna se uglavnom vodi ručno, međutim, nije rijedak slučaj da se evidentiranje uplata i isplata kroz blagajnu vrši i elektronski.

Kroz blagajnički dnevnik se evidentiraju:

a)        uplate u blagajnu:

 • polog gotovine (dnevni promet);
 • podizanje gotovine čekom sa transakcijskog računa za potrebe materijalnih

troškova;

 • povrat više isplaćenih sredstava zaposleniku (npr. povrat akontacije);
 • pozajmice u gotovom novcu od fizičkih lica;
 • ostale uplate u gotovini koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja;

b)        isplate iz blagajne:

 • plaćanja nabavljenih dobara i usluga od pravnih i fizičkih lica,
 • isplate akontacija za službeni put,
 • isplate dnevnica i troškova službenog puta,
 • isplate toplog obroka i ostalih (neoporezivih) dodatnih primanja,
 • eventualne isplate pozajmica fizičkim licima,
 • polog gotovine na transakcijski račun,
 • ostale isplate koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja.

Jedno od čestih pitanja koje se u praksi postavlja je da li postoji obaveza polaganja gotovine na transakcijski račun?

Pravna lica koja naplaćuju novčana sredstva u gotovini, po bilo kom osnovu, nemaju izričitu zakonsku obavezu polaganja iste na transakcijski račun.

Međutim, bez obzira na nepostojanje obaveze polaganja gotovine na transakcijski račun, gotov novac se mora evidentirati (zadužiti) u blagajnu, svakodnevno, što je propisano članom 22. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 83/09). U dnevnik blagajne se unose poslovne promjene koje nastaju po osnovu gotovine koja se vodi u blagajni pravnog lica. Dnevnik blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana i dostavlja se računovodstvu na knjiženje istog, a najkasnije narednog dana.

Pravilnik o blagajničkom poslovanju možete preuzeti na Pravilnik o blagajničkom poslovanju

 

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora; Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH; Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

6 komentari

 1. Poštovana Sanela,

  da li ova Vaša rečenica: “Blagajna se uglavnom vodi ručno, međutim, nije rijedak slučaj da se evidentiranje uplata i isplata kroz blagajnu vrši i elektronski.” znači da se po Zakonu može voditi samo elektronski dnevnik i nalozi blagajne (recimo u Excel tabeli) koja bi se štampala i služila kao validan dokument? Туры в Вену отзывы отдых в Вене.
  Pošto imam slučaj da su se dnevnici blagajne izgubili za prošlih 10 godina za jednu d.o.o. firmu, da li bih mogla sad retroaktivno napraviti i štampati dnevnike i naloge blagajne, te koliko godina unazad?
  Po Zakonu o računovodstvu (član 31.): “Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina.” trebala bih uraditi blagajnu od 2007.g. do danas ili?

  Hvala na savjetima!
  Pozdrav
  Marina

  • Sanela

   Blagajna se može voditi elektronski, ali da se vodi računa o tome da se ista vodi dnevno (kada ima promjena u blagajni), da se prilažu Nalog naplate i Nalog isplate uz Dnevnik blagajne. Znači da je možete raditi i u excel tabelama.
   Čuvanje ove vrste dokumenata je propisano kako ste naveli, što znači da morate imati od 2007. godine.

  • Poštovana Sanela,

   Ono što mene interesuje a vezano je za blagajničko poslovanje prvenstveno dnevnik blagajne, odnosi se na to da li je po organizacionim jedinicama tj prodavnicama maloprodaje i veleprodaje obavezno voditi dnevnik blagajne, ako u tim poslovnicama imamo samo relizaciju prodaje za odredeni dan i predaju pazara na Ž-R naredni radni dan, evidencije koje se odnose na TKM se redovno nadnevnoj bazi unose.

   Također, računovodstvene evidencije u elektornskoj formi organizirane su na takav način da imamo podatake za svaki prodajni objekat realizaju tj dnevnu prodaju i predaju novca na Ž-R, obzirom da se ova knjizenja izvode preko konta blagajne 2052 da li je potrebno po Vama u ovoj situaciji voditi i zaključivati dnevnik blagajne za svaki dan i objekat u kontekstu odredbi člana 22. Zakona o računovodstvu te eventualno drugim Zakonima koju uređuju blagajničko poslovanje, ako smo internim pravilnikom odredili da se dnevnik blagajne vodi samo za glavnu blagajnu u sjedistu drustva.

   • Sanela

    Poštovani Mersade,
    Što se tiče Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH morate za svaki dan kada imate promjenu u blagajni, bez obzira što se radi samo o pologu pazara u blagajnu i iz blagajne na transakcijski račun.
    Takođe, mišljenja sam da morate voditi i zaključivati dnevnik blagajne za svaki dan i svaki objekat, i sve to bez obzira kako ste regulisali internim aktom.
    Interni akt može dopuniti propis, ali ne i mijenjati ga, a smatram da je Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH jasan u tom dijelu.

 2. Poštovana,
  Da li nalog naplate i nalog isplate imaju propisane elemente ili propisanu formu?
  Hvala na savjetu
  Pozdrav

  • Sanela

   Nema propisane forme za nalog naplate i nalog isplate. Uobičajeno sadrži: naziv isplatioca i primaoca, potpise isplatioca, primaoca, kontrole, lica koje odobrava i blagajnika, zatim kolonu za opis i iznos, zbir, rubriku za ukupan iznos i za upisati slovima iznos koji se isplaćuje ili uplaćuje. I svakako redni broj, tj. broj naloga naplate / isplate.

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>